Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

งานหนักจัดการได้


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-02-2023 11:03

หลายคนเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน มักจะต้องทำงานหนักโดยไม่รู้ตัว และไม่สามารถจัดการปัญหางานหนักได้จนทำให้ประสิทธิภาพในการงานลดลง ส่งผลต่อสภาพจิตใจ เกิดความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว หากเรารู้ทันความเครียดและมีวิธีการรับมือ ก็จะสามารถจัดการงานได้

ภาพประกอบเคส

หลายคนเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน มักจะต้องทำงานหนักโดยไม่รู้ตัว และไม่สามารถจัดการปัญหางานหนักได้จนทำให้ประสิทธิภาพในการงานลดลง ส่งผลต่อสภาพจิตใจ เกิดความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว หากเรารู้ทันความเครียดและมีวิธีการรับมือ ก็จะสามารถจัดการงานได้

โดยความเครียดจากการทำงานนั้น แบ่งเป็น

  • ความเครียดดี คือ อาการที่บางครั้งรู้สึกท้าทาย การทำงานเป็นเหมือนการได้พิสูจน์ตัวเองและค้นพบศักยภาพที่มี
  • ความเครียดไม่ดี หลายครั้งที่มีงานหนักจนล้นมือ สะสมเป็นความเครียด คิดงานไม่ออก ไปจนถึงหมดไฟในการทำงาน

วิธีการรับมือกับงานหนัก
1. ค้นหา

  • การหาคนที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความเครียดที่อยู่ในใจออกมา
  • หาคนที่ให้คำปรึกษาเราได้ในการทำงาน

2. จัดการ

  • ทำรายการภาระงานออกมาเป็นข้อๆ
  • ประเมินขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การทำงาน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน
  • สื่อสารกับเพื่อนในทีมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข

3. ตัดแบ่ง

  • แบ่งงานที่ละเอียดยิบย่อย หรือประเมินแล้วว่าไม่จำเป็นออกไป
  • มอบหมายงานส่วนนั้นๆ ให้คนอื่นที่ช่วยทำในส่วนที่เขาถนัด เพื่อลดภาระงานของตัวเองและสร้างประสิทธิภาพของการทำงาน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3K31GX8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท