Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ค้นหา
How to บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

โควิด

How to บริหารสุขภาพจิตในช่วงวิกฤต COVID-19

15-05-2022 17:11

**1. มีสติและอยู่กับปัจจุบัน** ทำความเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นควรมีสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา รู้เท่าทัน และเปิดรับการมีอยู่ของอารมณ์ความรู้สึก คือวิธีรับมือที่ดีที่สุด **2.ค้นพบตัวตนในมุมใหม่** การมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำให้ค้นพบตัวตนในมุมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น พบว่าตัวเองสามารถทำอาหารได้อร่อย หรือจากที่เคยคิดว่าการลดน้ำหนักเป็นเรื่องยาก ก็ใช้ช่วงเวลานี้ซุ่มฟิตหุ่น ออกกำลังกาย เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น **3.ติดตามข่าวสารแต่พอดี** การรับรู้ข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลได้...

สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท