Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ค้นหา
ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง จากการใส่ส้นสูง

เจ็บป่วยทั่วไป

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง จากการใส่ส้นสูง

27-01-2023 10:46

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (Bunion) หรือ (Hallux Valgus) คือ ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงชิดเข้าหานิ้วชี้ กระดูกหัวแม่เท้าด้านในจึงปูดบวมขึ้น ต่อมาข้อนิ้วหัวแม่เท้าจะมีปุ่มลักษณะกลมนูนออกมาทางด้านข้างหัวแม่เท้า ซึ่งปุ่มที่นูนออกมานี้จะทำให้มีอาการปวด ใส่รองเท้าลำบาก มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูง ปลายรองเท้าแคบ และพบมากเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนมากจะพบที่เท้าทั้ง 2 ข้างมากกว่าพบที่เท้าข้างเดียว **ปัจจัยกระตุ้นการเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง** เกิดจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเป็นประจำ เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าหัวแหลม รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไป...

เจ็บป่วยทั่วไป

เจ็บป่วยทั่วไป

สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท