Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ค้นหา
วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่นจริงหรือ

อื่นๆ

วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่นจริงหรือ

21-11-2022 16:21

หลายคนอยากมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย ซึ่งอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมน้ำหนัก เพราะหากรับประทานอาหารมากเกินพอดี จะเกิดไขมันสะสมตามร่างกาย ส่งผลให้รูปร่างไม่สมส่วน และสุขภาพแย่ลง หลายคนพยายามควบคุมน้ำหนักด้วยการสรรหาอาหารที่มีพลังงานต่ำ เน้นรับประทานพืช และผลิตภัณฑ์จากพืช จนเกิดเป็นคำถามที่ว่า “วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่น จริงหรือไม่” คำตอบคือ จริง! หากคำนวณเปรียบเทียบกันจากน้ำหนักเส้นในลักษณะที่นำมาบริโภค...

สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท