Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สิทธิในร่างกายของตนเอง คืออะไร


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

31-01-2023 09:56

ในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า ล้วนแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ในการดูแลของเราทั้งสิ้น เรามีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าตรงไหนคือพื้นที่ส่วนตัว ใครที่จะสามารถจับหรือสัมผัสได้ เป็นสิทธิ์ของเรา

ภาพประกอบเคส

ในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า ล้วนแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ในการดูแลของเราทั้งสิ้น เรามีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าตรงไหนคือพื้นที่ส่วนตัว ใครที่จะสามารถจับหรือสัมผัสได้ เป็นสิทธิ์ของเรา

การศึกษาในประเภทญี่ปุ่น มีการปลูกฝังอย่างชัดเจนถึงสิทธิในการปกป้องดูแลร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครสัมผัสพื้นที่ส่วนใดในร่างกายของตนเอง โดยมีการแบ่งพื้นที่บนร่างกายให้เข้าใจง่ายๆ ได้แก่

  • พื้นที่สีแดง เป็นบริเวณที่ห้ามใครก็ตามมาสัมผัส เช่น ปาก หน้าอก บริเวณก้น สะโพกและหว่างขา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สุด
  • พื้นที่สีเหลือง ได้แก่ บริเวณศีรษะ ใบหน้า คอและไหล่ ท้อง น่อง ขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้วิจารณญาณ เนื่องจากบางครอบครัวยังสามารถจับสัมผัสเพื่อแสดงความรักผ่านพื้นที่ดังกล่าวได้ เช่น การลูบหัว หรือจับแก้มลูกเพื่อแสดงความรัก
  • พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ปลอดภัย สามารถจับต้องได้สามารถใช้ในการสื่อสาร หรือแสดงความรักได้อย่างเต็มที่

ความเคยชินอาจทำให้ผู้ใหญ่ละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเด็กโดยไม่รู้ตัว ลองทำความเข้าใจและปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของสิทธิในร่างกายนี้ เพื่อสามารถดูแลปกป้องร่างกายของตัวเองได้อย่างปลอดภัย

ที่มา : MahidolChannel
https://bit.ly/3kPjrPa


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท