Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

31-01-2023 09:52

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำปัสสาวะเอง สามารถเริ่มต้นด้วยการเลิกใช้ผ้าอ้อม และเมื่อลูกปวดฉี่ ลูกจะไปทำธุระที่ห้องน้ำเองได้ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

ภาพประกอบเคส

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำปัสสาวะเอง สามารถเริ่มต้นด้วยการเลิกใช้ผ้าอ้อม และเมื่อลูกปวดฉี่ ลูกจะไปทำธุระที่ห้องน้ำเองได้ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่

  1. ทักษะการทรงตัวของลูกที่ดี ลูกจะไม่กลัวการนั่งบนชักโครกที่เท้าต้องลอยจากพื้น
  2. ทักษะด้านความเข้าใจที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ต้องการสอนอะไร
  3. ทักษะด้านอารมณ์ ที่ลูกต้องพร้อมร่วมมือ จนอยากทำเองในครั้งต่อๆไป

ทั้งนี้ลูกของเราต้อง “พร้อมนั่ง พร้อมสื่อสาร พร้อมร่วมมือ” เพราะหากมีการปฏิเสธ ลูกจะต่อต้านได้ และจะทำให้การฝึกครั้งต่อๆ ไปยากขึ้น ปกติเด็กจะ “รู้ตัว” ว่ามีฉี่หรือมีอึ หลังจากเสร็จไปแล้ว แต่หากอยากฝึกให้ลูก “รู้ตัวก่อน” ต้องเช็คความพร้อม 3 ข้อของลูกด้วย

ขั้นตอนการฝึกลูกเข้าห้องน้ำ

  • กรณีฝึกฉี่ แนะนำให้พาลูกไปทุก 2-4 ชั่วโมง โดยกะเวลาจากปริมาณน้ำในร่างกาย คือ ลูกดื่มน้ำเยอะหรือน้อย และการสูญเสียน้ำ คือ เหงื่อออกมากหรือน้อย
  • กรณีฝึกอึ แนะนำให้พาไปนั่งโถหลังมื้ออาหารใหม่ๆ เพราะลำไส้จะเคลื่อนไหวมากในช่วงนี้ หรือสังเกต bowel habit (นิสัยลำไส้) ของลูกว่ามักจะปวดอึตอนไหน เพราะแต่ละคนแตกต่างกัน และชวนไปในช่วงเวลานั้น
  • การพาลูกนั่งเล่นที่กระโถนนั้น เป็นสิ่งที่ดีเพื่อสร้างความคุ้นชินให้ลูก แต่หากลูกไม่มีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน ก็ยากที่จะสำเร็จ
  • ลูกอายุ 1 ปีกว่าๆ แบบนี้ หากเขาไม่ร่วมมือหรือต่อต้าน ก็ชะลอการฝึกไปก่อน รอให้เกิดความร่วมมือ แล้วค่อยฝึกใหม่ มาเน้นสร้างความร่วมมือแทนดีกว่า เพราะเมื่อลูกร่วมมือ (ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือใช้เพื่อนจินตนาการช่วย) เรื่องอะไรๆก็แล้วแต่ จะง่ายขึ้นมาก

ที่มา : หมอเสาวภา เลี้ยงลูกเชิงบวก
https://www.facebook.com/PositiveparentingDr.saowapa/posts/582572388533680/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท