Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

งานอดิเรก เพิ่มคุณค่า และความสุขในการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

31-01-2023 09:16

งานอดิเรกเป็นงานที่ทำยามว่างเพื่อความเพลิดเพลินและสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้สูงอายุ เพราะวัยนี้ไม่มีภาระหรือความกังวลในการทำงาน แต่อาจเครียดที่ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้พบเจอใครหรือสิ่งใหม่เท่าวัยอื่น งานอดิเรกจึงเหมาะแก่การเพิ่มคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิต

ภาพประกอบเคส

งานอดิเรกเป็นงานที่ทำยามว่างเพื่อความเพลิดเพลินและสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้สูงอายุ เพราะวัยนี้ไม่มีภาระหรือความกังวลในการทำงาน แต่อาจเครียดที่ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้พบเจอใครหรือสิ่งใหม่เท่าวัยอื่น งานอดิเรกจึงเหมาะแก่การเพิ่มคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิต ดังต่อไปนี้

1. การออกกำลังกาย
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรทำเป็นประจำ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงด้านสุขภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะความเสื่อมในเรื่องข้อ เข่า ต่าง ๆ หากไม่ออกกำลังกายอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุควรเลือกชนิดกิจกรรมเบา ๆ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก สามารถยืดเส้น ยืดสายด้วยท่าที่ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากนัก เพื่อลดการอุบัติเหตุการบาดเจ็บ เช่น รำมวยจีน โยคะ การเดิน การวิ่งช้า ๆ เป็นต้น

2. งานตามความถนัด
เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจชื่นชอบในวัยหนุ่มสาว เช่น งานฝีมือ เล่นดนตรี ร้องเพลง ทำอาหาร ปลูกต้นไม้ ซึ่งงานดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลินขณะทำ อย่างการปลูกต้นไม้ เมื่อต้นไม้เติบโต ออกดอกผลก็ทำให้เกิดความภูมิใจ เมื่อทำจนสำเร็จ

3. การท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกตรึงเครียด ความเบื่อหน่ายสถานที่เดิม เพื่อไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ สภาพบ้านเมืองหรือสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากจะพูดถึงการท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ คงหนีไม่พ้น “การท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” เนื่องจากเป็นวัยที่เที่ยวแบบไม่เน้นเร่งรีบ เน้นการซึมซับ เน้นสัมผัสวิถีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวช่วยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายและได้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น ผู้สูงอายุควรหาเวลาไปเที่ยวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในสถานที่ใกล้ ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีส่งผลกับสภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามไปด้วย

4. กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์มาก จะสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพที่ตนเคยทำหรือมีความถนัด สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นวิทยากรในเรื่องนั้น ๆ หรือ กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เช่น กวาดลานวัด จิตอาสาในโรงพยาบาล หรือช่วยเหลือตามมูลนิธิต่าง ๆ ผู้สูงอายุจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมหรือช่วยเหลือสังคม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจและทำให้ผู้สูงอายุกลับมารู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง

5. การพบปะสังสรรค์
กิจกรรมพบปะสังสรรค์เป็นกิจกรรมที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ อาจเป็นการร่วมทำกิจกรรมกับลูกหลาน หรือเป็นการนัดรวมรุ่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันตามสถานที่นัดพบต่าง ๆ เช่น ไปไหว้พระที่วัด นัดทานข้าวนอกบ้าน ก็สามารถทำได้ “การได้พบปะพูดคุยจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ถูกละเลย รู้สึกคลายความเหงาและรู้สึกว่ายังมีความสำคัญ”

งานอดิเรกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถทำเองได้และอีกส่วนก็เกิดจากลูกหลานที่ต้องใส่ใจดูแลเพราะผู้สูงอายุอาจไม่มีโอกาสมากพอที่จะออกไปท่องโลกเหมือนวัยหนุ่มสาว ดังนั้นควรเติมเต็มด้วยงานอดิเรกที่ได้กล่าวไปข้างต้นหรืออาจหากิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้สูงอายุทำเพื่อเพิ่มคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ
https://bit.ly/3WNkRai


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท