Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ตำแหน่งปวดท้องบอกโรค


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2022 13:06

ช่องท้องประกอบไปด้วยอวัยวะจำนวนมาก สาเหตุของอาการปวดท้อง จึงอาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ในช่องท้อง หรืออาจเกิดจากอวัยวะนอกช่องท้องได้ แต่อาการปวดท้องบางครั้งก็เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้าม เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวดนั้น อาการปวดความแตกต่างกันไปแต่ละตำแหน่ง ปวดท้องตรงไหน บอกโรคอะไรได้บ้าง เรามีคำตอบ

ภาพประกอบเคส

ช่องท้องประกอบไปด้วยอวัยวะจำนวนมาก สาเหตุของอาการปวดท้อง จึงอาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ในช่องท้อง หรืออาจเกิดจากอวัยวะนอกช่องท้องได้ แต่อาการปวดท้องบางครั้งก็เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้าม เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้อาการปวดนั้น อาการปวดความแตกต่างกันไปแต่ละตำแหน่ง ปวดท้องตรงไหน บอกโรคอะไรได้บ้าง เรามีคำตอบ

ขวาช่วงบน

โรคที่เกิดจากตับ ถุงน้ำดี ลำไส้ที่อยู่บริเวณนี้และไตขวา เช่น ตับอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี กรวยไตขวาอักเสบ นิ่วในไตขวา เป็นต้น ขวาช่วงล่าง โรคที่เกิดจากไส้ติ่ง ลำไส้ที่อยู่บริเวณนี้ ปีกมดลูกด้านขวา เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ปีกมดลูกขวาอักเสบ เป็นต้น

ใต้ลิ้นปี่

โรคที่เกิดจากกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ถุงน้ำดี เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน นิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น

รอบสะดือ

โรคที่เกิดจากลำไส้เล็ก อาจเกิดจากลำไส้อักเสบ และเป็นอาการเริ่มปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบได้ (ค่อนจะย้ายไปปวดบริเวณด้านขวาช่วงล่าง)

เหนือหัวหน่าว

โรคที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะ มดลูก เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มดลูกอักเสบ เนื้องอกมดลูก เป็นต้น

ซ้ายช่วงบน

โรคที่เกิดจากกระเพาะอาหาร ม้าม ตับอ่อน ลำไส้ที่อยู่บริเวณนี้และไตช้าย เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ม้ามแตก กรวยไตช้ายอักเสบ นิ่วในไตช้าย เป็นต้น

ซ้ายช่วงล่าง

โรคที่เกิดจากลำไส้ที่อยู่บริเวณนี้ ปีกมดลูกด้านซ้าย เช่น ลำไส้อักเสบปีกมดลูกซ้ายอักเสบ เป็นต้น

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3u7GmYJ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท