Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เครียดจากการทำงาน เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-01-2023 08:43

โรคเครียดถือเป็นโรคยอดนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานเนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย โดยความเครียดนั้นยังมีหลายระดับด้วยกัน และในระดับรุนแรงถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างมาก และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

ภาพประกอบเคส

โรคเครียดถือเป็นโรคยอดนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานเนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย โดยความเครียดนั้นยังมีหลายระดับด้วยกัน และในระดับรุนแรงถือว่ามีความอันตรายค่อนข้างมาก และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

การทำงานทำให้เกิดความเครียดได้เสมอ โดยแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังที่สูงในการทำงานของตัวเอง ต้องการความสมบูรณ์แบบ มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน องค์กรไม่มีความเป็นธรรม รวมไปถึงการทำงานที่หนักเกินไป

อาการของโรคเครียดที่เกิดจากการทำงาน มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

  • ความเครียดปกติ
  • ความเครียดในระดับภาวะซึมเศร้า เบื่อหน่ายทุกเรื่อง, มองโลกในแง่ร้าย, โทษตัวเองหรือผู้อื่น
  • ความเครียดในระดับภาวะหมดไฟอย่างรุนแรง รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่เหมาะกับงาน อยากลาออก ไม่อยากทำงาน หรือแม้กระทั่งอยากฆ่าตัวตาย

โดยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเป็นโรคเครียด ได้แก่ กินข้าวได้น้อย ปวดหัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หงุดหงิด

วิธีการรักษา

  1. พิจารณาตัวเองว่ามีความคาดหวังสูงเกินไปหรือไม่หากใช่ต้องพยายามลดความคาดหวังลง ทั้งจากตัวเองและจากคนอื่น
  2. พยายามมองเห็นคุณค่าของตัวเองในเรื่องอื่น ๆ
  3. พยายามหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ หรือหาคนรับฟังเรื่องราวเพื่อบรรเทาความเครียด
  4. หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาเพื่อปรับทัศนคติ แต่ถ้าหากอาการรุนแรงอาจใช้ยาร่วมด้วย

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://bit.ly/3XJmO93


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท