Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไหม้ตลอดเวลา


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

27-01-2023 10:42

การได้รับกลิ่นผิดปกติ โดยหาต้นกำเนิดของกลิ่นภายนอกร่างกายไม่ได้ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูป อาจเกิดจากภาวะแฟนโทสเมีย

ภาพประกอบเคส

การได้รับกลิ่นผิดปกติ โดยหาต้นกำเนิดของกลิ่นภายนอกร่างกายไม่ได้ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูป อาจเกิดจากภาวะแฟนโทสเมีย

แฟนโทสเมีย (Phantosmia) หรือภาวะได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริง เกิดขึ้นในระบบรับรู้กลิ่น (Olfactory System) มักจะมีอาการที่ได้กลิ่นต่างๆ ไปเองแต่เพียงผู้เดียว โดยสภาพแวดล้อมปราศจากสิ่งเหล่านั้น เช่น กลิ่นควันเหม็นไหม้ กลิ่นเน่าเสีย กลิ่นแอมโมเนีย และกลิ่นหอมหวาน โดยภาวะนี้มักเกิดกับผู้หญิงวัย 15-30 ปี

สาเหตุของภาวะแฟนโทสเมีย
สาเหตุของการเกิดภาวะได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริงนั้น ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ได้อย่างแน่ชัดอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเส้นประสาทรับกลิ่นหรือความผิดปกติของการประมวลผลของระบบประสาทส่วนกล และสาเหตุอื่นๆ ตั้งแต่ เป็นหวัด คัดจมูก โรคภูมิแพ้ ซึมเศร้า จนไปถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคพาร์กินสัน เนื้องอกในสมอง ริดสีดวงจมูก

โดยแพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยดูว่ามีความผิดปกติในการรับกลิ่นที่รุนแรงหรือไม่ มีความผิดปกติในการรับกลิ่นประเภทใด เคยมีประวัติเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อทางระบบหายใจหรือไม่

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแฟนโทสเมีย

  • ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
  • ผู้ป่วยโรคไมเกรน
  • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาโรคด้วยการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ
  • ผู้ป่วยโรคทางจมูกและไซนัส
  • ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
  • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า
  • ผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน

แม้จะไม่ใช่ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง แต่อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญ หรือส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง จึงควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้เมื่อเกิดความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3kC7ThY


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท