Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

27-01-2023 09:07

เมื่อลูกเป็น LGBTQ+ หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การหาสาเหตุหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่ลูกเป็น หากแต่เป็นการเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในตัวตนของลูกและรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติต่อลูก เปลี่ยนจากการตั้งคำถามมาเป็นยอมรับ เข้าใจ ให้กำลังใจ และสนับสนุน เพราะเมื่อลูกได้รับสิ่งเหล่านี้จากพ่อแม่จะช่วยให้ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถอยู่-ร่วม-สุข ได้ในสังคม

ภาพประกอบเคส

เมื่อลูกเป็น LGBTQ+ หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การหาสาเหตุหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่ลูกเป็น หากแต่เป็นการเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในตัวตนของลูกและรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติต่อลูก เปลี่ยนจากการตั้งคำถามมาเป็นยอมรับ เข้าใจ ให้กำลังใจ และสนับสนุน เพราะเมื่อลูกได้รับสิ่งเหล่านี้จากพ่อแม่จะช่วยให้ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถอยู่-ร่วม-สุข ได้ในสังคม

ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปและเป็นความสวยงาม เขาเหล่านั้นควรได้รับการเคารพตัวตนในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง ได้แสดงออกถึงตัวของตัวเองอย่างรู้สึกปลอดภัย รวมถึงการได้รับโอกาสเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม

การส่งเสริมความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมด้วย ครอบครัวควรเปิดใจสื่อสารและยอมรับในตัวตนของลูกหลานอย่างจริงใจ เข้าใจ ไม่ตำหนิ ไม่ตั้งคำถาม และให้การสนับสนุนพวกเขา เพื่อให้เขาเชื่อมั่นและรับรู้ได้ถึงการเป็นที่รักและต้องการของครอบครัว โดย 3 วิธีสื่อสารให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจและยอมรับ ได้แก่

  1. เปิดพื้นที่ให้ลูกได้แสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง ให้เขาได้เล่น ได้ทำกิจกรรม ได้แสดงออกอย่างที่เขาเป็น โดยไม่ห้าม ไม่ตำหนิ หรือลงโทษ
  2. อยู่เคียงข้างลูก โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่าต้องเจอปัญหาอย่างโดดเดี่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
  3. สนับสนุนสิ่งที่ลูกเป็นหรือแสดงออก โดยไม่ตำหนิและไม่ตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้” เป็นการสร้างความมั่นคงภายในจิตใจผ่านการแสดงความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของคนในครอบครัว

พ่อแม่และครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นสายสัมพันธ์แรกที่ลูกมี แต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ลูกเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศอะไร เพราะหากพวกเขาได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ครอบครัวอย่างแท้จริงและเข้าใจ ถึงแม้ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมมากแค่ไหน เขาจะสามารถยืนหยัดและผ่านความรู้สึกเปราะบางนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง

ที่มา : สสส.
https://www.thaihealth.or.th/?p=230410


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท