Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Gender Neutral Style แฟชั่นไร้เพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

27-01-2023 09:04

แฟชั่นเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา สร้างสรรค์ได้ ไร้เพศ ไร้ข้อจำกัด เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและไลฟ์สไตล์ของผู้คน ในวันที่มุมมองความคิดเห็นเรื่องเพศนั้นมีความเท่าเทียมและเปิดกว้างมากขึ้น แฟชั่นการแต่งตัวต่างๆ ก็มีมากมายหลากหลายตามมาเช่นกัน เริ่มจากผู้คนที่ฉีกกฎการแต่งตัวเพื่อพังกำแพงการใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆ ที่มีเคยมีคำว่าเพศเป็นตัวกำหนด และสนุกสนานไปกับการแต่งตัวที่ไร้ข้อจำกัดมากขึ้น

ภาพประกอบเคส

แฟชั่นเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา สร้างสรรค์ได้ ไร้เพศ ไร้ข้อจำกัด เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและไลฟ์สไตล์ของผู้คน ในวันที่มุมมองความคิดเห็นเรื่องเพศนั้นมีความเท่าเทียมและเปิดกว้างมากขึ้น แฟชั่นการแต่งตัวต่างๆ ก็มีมากมายหลากหลายตามมาเช่นกัน เริ่มจากผู้คนที่ฉีกกฎการแต่งตัวเพื่อพังกำแพงการใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆ ที่มีเคยมีคำว่าเพศเป็นตัวกำหนด และสนุกสนานไปกับการแต่งตัวที่ไร้ข้อจำกัดมากขึ้น

Gender neutral คือ ความเป็นกลางทางเพศ สภาวะไร้เพศ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการไม่ระบุเพศนั่นเอง และในด้านแฟชั่น Gender neutral Style หมายถึงสไตล์การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือไอเท็มต่างๆ ที่มีความเป็นกลางทางเพศ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใส่ได้ ไม่มีสิ่งที่มากำหนดตายตัวว่าสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเพศใดเพศหนึ่ง

ความเท่าเทียมเมื่อนำมาพูดในด้านแฟชั่นการแต่งตัว สไตล์เสื้อผ้า และไอเทมต่างๆ ที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใส่ได้ เพราะไม่มีสิ่งที่กำหนดตายตัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แทนเพศใดเพศหนึ่ง เมื่อไม่มีคำจำกัดเพศว่ากระโปรงต้องอยู่บนตัวผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชายต้องอยู่บนตัวผู้ชาย ลิปสติกที่ซื้อมามีแต่ผู้หญิงที่ใช้ได้ หรือแม้แต่การตัดผมสั้นที่มีแต่ผู้ชายตัดได้นั้นไม่ใช่สิ่งต้องห้ามอีกต่อไป

การที่ผู้คนเดินออกมาจากกรอบเดิมๆ ที่เคยถูกสังคมวางไว้ว่า ผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ผู้ชายต้องใส่เสื้อผ้าแบบนั้น เมื่อสิทธิเสรีของพวกเขาแต่ละคนนั้นมีเท่าเทียมกัน การที่กล้ามองว่าตัวเองแตกต่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย การที่สังคมเดิมตีกรอบไว้ด้วยการบอกให้ใส่แบบนั้นถึงจะถูก ใส่แบบนี้ถึงจะถูกนั้นเป็นเพียงค่านิยมแบบเดิมๆ จึงได้ถูกนำมาทบทวนใหม่ในการแสดงถึงจุดยืนของผู้คนโดยการแสดงออกถึงเสรีของการแต่งแฟชั่น

การที่ผู้ใหญ่มองว่าการใส่เสื้อผ้าแบบนั้นแบบนี้มันไม่ควรนั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้แฟชั่นการแต่งตัวของเด็กถูกตัดความมั่นใจในตัวเองสูงมาก และทำให้หันกลับไปมองกรอบเดิมๆ ที่เคยทำมา การที่ผู้หญิงหรือผู้ชายสักคนออกมาแต่งตัวตามแบบที่ตัวเองต้องการเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ดี หรือถูกมองว่าน่าอาย การที่แฟชั่นไร้เพศถูกมองอย่างเท่าเทียมนั้นอาจทำให้แฟชั่นต่างๆ เกิดตามมาทีหลังได้ นี่อาจทำให้กรอบความคิดแบบเดิม รสนิยมเดิม เปลี่ยนแปลงไป

คำว่าแฟชั่นไร้เพศนั้นคือการที่ผู้ใดก็สามารถใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ แต่งตัวแบบใดก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะเป็นเพศใด เพียงแค่กล้าที่จะออกมาเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องคิดมากกับการถูกมองว่าแปลก การที่กล้าออกมาเป็นตัวของตัวเอง กล้าออกมาแต่งตัวแบบที่ชอบ มีความสุขในแบบที่ตัวเองเลือกนั้น คือคำนิยามของคำว่าแฟชั่นไร้เพศ ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเหมือนใครแค่มั่นใจในตัวเอง

“คนที่คิดแตกต่างเขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดี แต่คนทีไม่ยอมให้คนอื่นคิดแตกต่างกับตนนี่สิชอบทำอะไรที่ไม่ควร”

ที่มา

  • สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://bit.ly/3GPSZMG
  • "แฟชั่นไร้เพศ" Gender Neutral Style 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย จิตรดา หมั่นขีด, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ https://bit.ly/3Y2DLLt


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท