Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความปวดใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

27-01-2023 09:00

ผู้ที่ความหลากหลายทางเพศย่อมได้รับแรงกดดันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมได้เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้มากขึ้น แต่สังคมบางส่วนก็มีค่านิยมบางอย่างที่ไม่ได้เป็นพื้นที่สนับสนุนด้วยอยู่ดี

ภาพประกอบเคส

ผู้ที่ความหลากหลายทางเพศย่อมได้รับแรงกดดันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมได้เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้มากขึ้น แต่สังคมบางส่วนก็มีค่านิยมบางอย่างที่ไม่ได้เป็นพื้นที่สนับสนุนด้วยอยู่ดี

ความปวดใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มักมาจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้แก่

  • ความเชื่อ ค่านิยม ที่กดทับตัวตนอยู่
  • สังคม ไม่วาจะเป็นการกลั่นแกล้ง ล้อเลียนจากคนอื่นๆ
  • ครอบครัว ที่มีความคาดหวังว่าบุตรหลานจะต้องแสดงออกตามเพศกำเนิด

สิ่งเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบต่อจิตใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างมาก การไม่ได้รับการยอมรับ ขาดสิทธิเท่าเทียม ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทั้งสิ้น หากเรามีคนรอบข้างที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เราควรหมั่นดูแลใจและเคารพต่อกัน ดังนี้

  1. ยอมรับ ต่อสิ่งที่เขาเป็น เปิดพื้นที่ให้บุตรหลาน หรือเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ตัดสิน
  2. สังเกต ค่อยๆ เรียนรู้นิสัย และตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสามารถปรับตัวเข้าหากัน
  3. ให้กำลังใจ รับฟัง และสร้างความมั่นใจในตนเองให้กัน คอยอยู่เคียงข้างเมื่อมีเรื่องทุกข์ใจ
  4. ปกป้องในกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายและจิตใจ พร้อมช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ด้วยความเต็มใจ

ที่มา : สสส.
https://resourcecenter.thaihealth.or.th/index.php/media/RN6w


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท