Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศกำเนิด


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

30-11-2022 09:16

“เพศ” คือ การรับรู้ของตัวเราเองว่าคือเพศอะไร โดยสังเกตได้จากบทบาททางเพศที่แสดงออกมา รวมไปถึงความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ ซึ่งความชอบทางเพศในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย เป็นความพึงพอใจและรสนิยมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติ

ภาพประกอบเคส

“เพศ” คือ การรับรู้ของตัวเราเองว่าคือเพศอะไร โดยสังเกตได้จากบทบาททางเพศที่แสดงออกมา รวมไปถึงความรู้สึกและความพึงพอใจทางเพศ ซึ่งความชอบทางเพศในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลาย เป็นความพึงพอใจและรสนิยมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติ

เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่อาจรู้สึกตกใจและผิดหวังเมื่อพบว่าลูกมีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต แต่อย่าลืมว่าพ่อแม่คือบุคคลที่ลูกต้องการความรักและเข้าใจมากที่สุด การแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อลูกจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยง ในทางกลับกันควรชื่นชมกับความกล้าเปิดเผยตัวตน โดยสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ มีคำแนะนำต่อไปนี้

สิ่งที่ควรทำเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือชอบเพศเดียวกัน

  • พ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่า ลูกไม่ได้ผิดปกติ ไม่ได้ป่วย แต่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ รสนิยมทางเพศของคนเรามีได้หลากหลาย
  • เคารพการตัดสินใจของลูก และเป็นกำลังใจเพื่อให้ลูกใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข
  • ทำความเข้าใจตัวตนของลูก ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เช่น การไม่ได้รับความยอมรับ และอุปสรรคทางสังคมที่ลูกอาจได้พบเจอ รวมถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ถ้ายังยอมรับสิ่งที่ลูกเป็นไม่ได้ ควรให้เวลาตัวเองใคร่ครวญ และทบทวนว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกคือพ่อแม่ที่เข้าใจ และคอยเป็นกำลังใจ เพื่อที่เขาจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือชอบเพศเดียวกัน

  • การคิดว่า บุคคลหลากหลายทางเพศเป็นโรคภัย เป็นความเข้าใจแบบเดิมๆ นับตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา ความหลากหลายทางเพศถูกตัดออกจากเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช และปี 2013 วงการแพทย์เลิกใช้คำว่า “เพศสภาพที่ผิดปกติ” เปลี่ยนเป็นการวินิจฉัยว่า “การไม่มีความสุขกับเพศสภาพที่เป็น”
  • ตั้งความหวังกับลูกว่าจะต้องรักเพศตรงข้ามเท่านั้น และพูดให้ลูกฟังเป็นประจำว่าอนาคต ลูกชาย ลูกสาวจะต้องแต่งงานมีครอบครัว และมีหลานให้พ่อแม่อุ้ม อาจสร้างความอึดอัดใจให้แก่ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ และยิ่งเป็นการปิดกั้นไม่ให้ลูกพูดคุยขอคำปรึกษาจากพ่อแม่
  • การแสดงท่าทีไม่ยอมรับลูกด้วยอารมณ์รุนแรง เช่น การดุด่า ไล่ลูกออกจากบ้าน หรือกล่าวตัดขาดสัมพันธ์ มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้าย ครอบครัวร้าวฉานแตกแยก และส่งผลต่อการเติบโตและอนาคตของลูก

สิ่งสำคัญต่อลูกคือ พ่อ แม่ หรือคนใกล้ชิดในครอบครัว ที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูก ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศใดก็ตาม

ที่มา : คุยกับลูกเรื่องเพศ โดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
https://bit.ly/3U1FrlH


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท