Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

30-11-2022 08:57

คุณค่าของมนุษย์ทุกคนไม่ควรถูกจำกัดด้วยเพศ วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ การผลักดันสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่ควรได้รับการสร้างความเข้าใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้น การถูกรังแกและการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กๆ กลุ่ม LGBTQI+

ภาพประกอบเคส

คุณค่าของมนุษย์ทุกคนไม่ควรถูกจำกัดด้วยเพศ วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ การผลักดันสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่ควรได้รับการสร้างความเข้าใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้น การถูกรังแกและการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กๆ กลุ่ม LGBTQI+

การรังแก กลั่นแกล้ง กระทำความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคำพูดหรือการทำร้ายร่างกาย เช่น การพูดจาถากถาง พูดให้เกิดความรู้สึกแย่ เสียดสี ด่าทอ รวมทั้งการทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ การลวนลาม ล้วนแต่เป็นการบูลลี่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความสุขในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นปัญหาความรุนแรงในเด็กที่อาจจะสร้างผลกระทบและแรงกดดันร้ายแรงกว่าที่เราคิด เป็นการสร้างบาดแผลในใจระยะยาวให้กับเด็ก ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกลง และความรุนแรงนั้นต้องได้รับการร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ผู้ปกครอง หรือตัวนักเรียนเอง หากสามารถที่จะปล่อยผ่านหรือไม่สนใจได้ก็ควรทำ เพราะเมื่อพวกเขาแกล้งแล้วไม่ได้รับความสนใจก็จะหยุดแกล้งไปเอง แต่เมื่อเราปล่อยผ่าน ไม่สนใจสิ่งที่เขาทำแล้วแต่เขากลับมีแนวโน้มว่าจะทำร้ายมาก อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรแจ้งให้พ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ ได้ทราบถึงปัญหา เก็บหลักฐานการถูกกลั่นแกล้ง ออกมาจากตรงนั้นเพราะความปลอดภัยสำคัญที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเปิดใจรับฟัง สร้างความเข้าใจ ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น การเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดแปลก LGBTQI+ คนรอบข้างต้องสร้างกำลังใจและเป็นพลังงานบวกเพื่อให้พวกเขาก้าวข้ามความกลัว มีความเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเองต้องสร้างการยอมรับจากภายในจิตใจของตนเองก่อน แล้วจึงส่งต่อความรู้สึกยอมรับนั้นสู่คนรอบข้าง

ที่มา :
1.รายการศิลป์สโมสร (29 พ.ย. 61), thaipbs https://bit.ly/3OGkZFX
2.เพศทางเลือกกับการถูกรังแก ในโรงเรียน โดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ Helloคุณหมอ https://bit.ly/3VAjFqi


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท