Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่นจริงหรือ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

21-11-2022 16:21

หลายคนอยากมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย

ภาพประกอบเคส

หลายคนอยากมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย ซึ่งอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมน้ำหนัก เพราะหากรับประทานอาหารมากเกินพอดี จะเกิดไขมันสะสมตามร่างกาย ส่งผลให้รูปร่างไม่สมส่วน และสุขภาพแย่ลง

หลายคนพยายามควบคุมน้ำหนักด้วยการสรรหาอาหารที่มีพลังงานต่ำ เน้นรับประทานพืช และผลิตภัณฑ์จากพืช จนเกิดเป็นคำถามที่ว่า “วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่น จริงหรือไม่” คำตอบคือ จริง!

หากคำนวณเปรียบเทียบกันจากน้ำหนักเส้นในลักษณะที่นำมาบริโภค และปริมาณที่รับประทานกันทั่วไป ซึ่งอาหารประเภทเส้นต่าง ๆ มีพลังงานโดยประมาณ ดังนี้

  • ขนมจีนให้พลังงาน 106 กิโลแคลอรี
  • วุ้นเส้นแช่น้ำ (จากเส้นแห้ง 47 กรัม) ให้พลังงาน 172 กิโลแคลอรี
  • เส้นหมี่แช่น้ำ (จากเส้นแห้ง 47 กรัม) ให้พลังงาน 168 กิโลแคลอรี
  • เส้นเล็กสดให้พลังงาน 220 กิโลแคลอรี
  • บะหมี่เหลืองสดให้พลังงาน 298 กิโลแคลอรี

สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้เลือกรับประทานขนมจีน เส้นหมี่ขาว และวุ้นเส้น เนื่องจากให้พลังงานน้อยกว่าอาหารประเภทเส้นชนิดอื่น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ควบคุมน้ำหนักสามารถเลือกรับประทานเส้นที่ชอบได้ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอกับความต้องการต่อวัน ดังนี้

  • หญิงวัยทำงาน และผู้ที่อายุเกิน 60 ปี พลังงานที่ควรได้รับ 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน
  • ชายวัยทำงาน และวัยรุ่น พลังงานที่ควรได้รับ 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน

โดยแนะนำให้รับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ไม่มีรูรั่วหรือฉีกขาด อ่านฉลาก และเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. ก่อนซื้อทุกครั้ง

ที่มา : สำนักงาน อย.
https://oryor.com/media/checkSureShare/media_specify/861


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท