Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการปวดท้องในเด็ก ปวดแบบไหนบอกโรคอะไร


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

21-11-2022 15:01

อาการปวดท้องในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตว่าลูกปวดท้องแบบไหนมีความอันตรายถึงชีวิตซึ่งควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างเร่งด่วน

ภาพประกอบเคส

อาการปวดท้องในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตว่าลูกปวดท้องแบบไหนมีความอันตรายถึงชีวิตซึ่งควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างเร่งด่วน ได้แก่

  • ท้องผูก กดเจ็บท้องส่วนล่าง อาจคลำพบก้อนอุจจาระบริเวณท้องน้อยด้านซ้าย
  • ท้องเสีย มีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย
  • โรคกระเพาะ มักมีอาการเมื่อใกล้เวลาอาหาร
  • มีลมในช่องท้องมาก มีอาการท้องอืด จุกเสียด ร่วมด้วย
  • ความเครียด พบในเด็กอายุ 5-13 ปี ซึ่งมักมีปัญหาจากทางบ้านหรือโรงเรียน
  • ไส้ติ่งอักเสบ (อันตรายถึงชีวิต) พบในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี มีอาการปวดรุนแรง อาเจียน ไข้สูง และกดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรณีอาการปวดท้องไม่มาก สามารถใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น โดยให้ทานตามปริมาณที่ฉลากแนะนำ ตามลักษณะอาการ ดังนี้

  • ยาธาตุน้ำแดง สำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องจุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด
  • ยาธาตุน้ำขาว สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสีย ร่วมกับอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นท้อง
  • ยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดแสบบริเวณยอดอก จุกเสียด ท้องอืด ปวดแสบเวลาหิวหรืออิ่ม แน่นท้องหรืออาหารไม่ย่อย

กรณีอาการปวดท้องรุนแรงจากไส้ติ่งอักเสบ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงร่วมกับอาการปวดท้อง และกดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวา ควรส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และห้ามใช้ยาแก้ปวดเด็ดขาด

ทั้งนี้การใช้ยาต้องควบคู่กับการให้คำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมการกิน การดูแลตัวเองเมื่ออาการกำเริบเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและอาการรุนแรงขึ้น เน้นให้เด็กคิดถึงผลเสียด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ เวลาเรียน และผลการเรียน ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังจะส่งผลเสียต่อตัวเองในอนาคต

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3g4K9kW


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท