Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

หลับใน ภัยเงียบอันตรายถึงชีวิต


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2022 12:17

“ง่วง” เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผู้คนไปท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน จนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือขับรถในระยะทางไกล ๆ หากเกิดอาการง่วงนอนมากแล้ว ยังฝืนขับต่อไปจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในได้

ภาพประกอบเคส

“ง่วง” เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผู้คนไปท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน จนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือขับรถในระยะทางไกล ๆ หากเกิดอาการง่วงนอนมากแล้ว ยังฝืนขับต่อไปจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในได้

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตัว ดังนี้

  1. ก่อนการเดินทางควรนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  2. ถ้าเกิดการง่วงให้นอน จอดพักเพื่องีบสัก 15-20 นาที อย่านานกว่านี้ เพราะสมองจะมึน ไม่สดชื่น
  3. ดื่มกาแฟ เทคนิค คือ ให้ดื่มก่อนจะงีบ เนื่องจากกาแฟไม่ได้ออกฤทธิ์ทันที แต่จะออกฤทธิ์ให้หลัง เมื่อ 10-15 นาทีไปแล้ว วิธีนี้จะตื่นพอดีและสดชื่นทันก่อนออกรถอีกครั้ง
  4. ร้องเพลง อย่าฟังเฉย ๆ ให้ร้องตามไปด้วย เมื่อปากขยับแล้ว จะไม่ง่วง
  5. เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือของขบเคี้ยวอื่น วิธีนี้ช่วยให้ปากขยับ ส่งสัญญาณไปไล่ความง่วง
  6. จอดพักบ่อย ๆ ยืดแข้งยืดขา ล้างหน้าล้างตาให้สดชื่น
  7. อย่าขับยาว บางคนขับข้ามจังหวัดทีละหลายชั่วโมง ร่างกายล้าและจะหลับในไม่รู้ตัว
  8. หลีกเลี่ยงการขับรถช่วงเวลา 24.00-07.00 น. และ 14.00-16.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่นาฬิกาในร่างกายส่งสัญญาณให้พักผ่อน อุบัติเหตุถึงตายส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน 2 ช่วงดังกล่าว
  9. อย่าใช้ยาที่ทำให้เกิดความง่วงก่อนขับรถ หรือระหว่างเดินทาง และในคืนก่อนเดินทางงดแอลกอฮอล์
  10. ถ้าสงสัยว่ามีโรคประจำตัวที่ทำให้ง่วง ปรึกษาแพทย์

ที่มา : สำนักงานกกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
https://bit.ly/3JOm3oA


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท