Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สร้างพื้นที่ปลอดภัย ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

21-11-2022 13:55

ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งสนับสนุนนักเรียน LGBTQ+ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ ทำความเข้าใจ และป้องกันการถูกกดขี่ หรือเหยียดรังแกจากผู้คนที่ไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศ ด้วยสังคมไทยบางส่วนที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนกลุ่ม LGBTQ+ ต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมที่ลำบาก ทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเหยียดเพศ รังแก หรือการถูกบังคับให้หลบซ่อนตัวตนของตัวเอง ทั้งในโรงเรียนและภายนอก

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งสนับสนุนนักเรียน LGBTQ+ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ ทำความเข้าใจ และป้องกันการถูกกดขี่ หรือเหยียดรังแกจากผู้คนที่ไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศ ด้วยสังคมไทยบางส่วนที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนกลุ่ม LGBTQ+ ต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมที่ลำบาก ทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเหยียดเพศ รังแก หรือการถูกบังคับให้หลบซ่อนตัวตนของตัวเอง ทั้งในโรงเรียนและภายนอก

ดังนั้น หากโรงเรียนสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศให้ทั้งนักเรียนและบุคลากร เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศ และสร้างคนและสังคมที่มีความเปิดกว้างในระยะยาว โดยการสนับสนุนนี้ ไม่ใช่แค่กับนักเรียนเท่านั้นแต่รวมทั้งคุณครูในกลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย

1. เริ่มด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การศึกษาและเข้าความหลากหลายทางเพศเป็นจุดสำคัญที่สุดที่นำไปถึงการเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ในระยะยาว โดยเริ่มจากเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อน แสดงให้เหล่ากลุ่มคน LGBTQ+ เห็นว่า ทางโรงเรียนเปิดกว้างให้กับสังคมที่มีความหลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างสถาบันที่ปลอดภัยในระยะยาว

สิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องกับทั้งนักเรียนและบุคลากร เพื่อแสดงให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้เห็นว่าผู้คนและโรงเรียนนี้ เป็นสถานที่ปลอดภัย และเปิดกว้างสำหรับพวกเขา

2. ใช้ภาษาอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
นี่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่การใช้ภาษา เช่น เรียกนักเรียนหรือบุคลากร LGBTQ+ ด้วยคำเรียกที่ถูกต้อง เป็นการแสดงความเคารพต่อตัวตนของนักเรียน สอบถามให้แน่ใจว่ากลุ่มคนนั้นสบายใจกับคำเรียกแบบไหน ไม่สนับสนุนให้ใช้คำดูถูกทางเพศหรือล้อเลียนอัตตลักษณ์ทางเพศ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนและเปิดกว้างด้านเพศของโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังความคิดที่ดีด้วย

3. เป็นแรงสนับสนุนที่พึ่งพาได้
หลาย ๆ ครั้งที่กลุ่มคน LGBTQ+ รู้สึกโดดเดี่ยว ทั้งจากความกดดัน สภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งเกิดได้ทั้งในกลุ่มนักเรียนและคุณครู จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่จะแสดงความร่วมแรงร่วมใจว่าพวกเขามีคนที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเริ่มได้ทั้งจากการสนับสนุนให้คุณครูได้แต่งตัวตามเพศของตัวเอง ปกป้องและป้องกันการรังแกจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ ให้คำปรึกษานักเรียนที่อยู่ระหว่างการค้นหา และทำความเข้าใจด้านความหลากหลายทางเพศ

การเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นสามารถเริ่มได้ด้วยการผลิตบุคลากรคุณภาพจากโรงเรียน การสร้างโรงเรียนที่เป็นมิตรและปลอดภัย และการเปิดกว้างมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมก้าวหน้าระยะยาว

ที่มา : Learneducation (edutopia, H otcourses , ไทยรัฐ และ VOAThai)
https://bit.ly/3ErD8CZ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท