Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

รู้ไว้ ห่างไกลฝุ่นพิษ PM2.5


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-03-2022 12:11

หากพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศ หลายคนต้องนึกถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ ผลกระทบทางสุขภาพ

ภาพประกอบเคส

หากพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศ หลายคนต้องนึกถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ ผลกระทบทางสุขภาพ

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน อาจมีสารพิษเกาะมาด้วย ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น

วิธีช่วยให้ห่างไกลจากฝุ่น PM2.5

  1. หากอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีรถสัญจรมาก หรือในบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงาน ให้เราสวมเเมสก์เพื่อปกคุมระบบทางเดินหายใจให้เรียบร้อย
  2. หมั่นอัพเดทและติดตามสังเกตการาเฝ้าระวังค่าดัชนีคุณภาพสภาพอากาศในพื้นที่ ที่เราอยู่และในเขตพื้นที่ ที่ทำกำลังจะเดินทางเพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรีมความพร้อมในการปกป้องตัวเองจากมลภาวะ
  3. ในส่วนของกลุ่มที่ป่วยหรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หากคุณคือหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ ยิ่งต้องเฝ้าระวังและดูแลป้องกันตัวเองให้มากที่สุด เลี่ยงในการสูดดมฝุ่นผงและฝุ่นควันเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจส่งผลให้โรคกำเริบและอันตรายกับชีวิตได้
  4. หากเราต้องอยู่ในภาวะอากาศเป็นพิษเช่นนี้ ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราทุกคนควรสวมใส่แมสก์และพกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจะลักษณะ และทำให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันเราควรได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้าย
  5. ลด ละ เลิก การจุดธูปการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะควันธูปเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักการเกิดภาวะ PM 2.5 ในปัจจุบัน

ที่มา : สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
https://bit.ly/3G6gqQi


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท