Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อันตรายจากการกินยาชุด หยุดซื้อ หยุดใช้


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 16:17

ยาชุด มีตัวยาหลายชนิดรวมอยู่ในซองเดียวกัน ผู้ขายจะจัดรวมเป็นชุดสำหรับกินครั้งละ 1 ชุด มีรูปแบบและสีของยาแตกต่างกันออกไป ไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด ควรกินเวลาไหน โดยมียาตั้งแต่ 3-5 เม็ด หรือมากกว่าต่อ 1 ชุด บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส ที่ซองอาจมีชื่อยาและสรรพคุณที่เกินจริง

ภาพประกอบเคส

ยาชุด มีตัวยาหลายชนิดรวมอยู่ในซองเดียวกัน ผู้ขายจะจัดรวมเป็นชุดสำหรับกินครั้งละ 1 ชุด มีรูปแบบและสีของยาแตกต่างกันออกไป ไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด ควรกินเวลาไหน โดยมียาตั้งแต่ 3-5 เม็ด หรือมากกว่าต่อ 1 ชุด บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส ที่ซองอาจมีชื่อยาและสรรพคุณที่เกินจริง

อันตรายจากการกินยาชุด

  1. ได้รับยาเกินขนาด เช่น ยาแก้ปวดเมื่อย 1 ชุด จะมียาแก้ปวด 2-3 เม็ด เมื่อรับประทาน โอกาสในการได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาจึงมรเพิ่มขึ้น
  2. ในยาชุดมักมียาสเตียรอยด์ร่วมด้วย เพื่อทำให้อาการของโรคบรรเทาโดยเร็ว แต่ยาสเตียรอยด์มีผลข้างเคียงสูง หากรับประทานไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น กระดูกผุ บวมน้ำ ความต้านทานต่ำ เป็นต้น
  3. ได้รับยาเกินจำเป็น เช่น ยาชุดแก้ไข้หวัด ประกอบด้วย ยาแก้ปวดแก้ไข้ ยาลดน้ำมูก ยาทำให้จมูกโล่ง ยาแก้ไอ ยาปฏิชีวนะ ซึ่งในบางครั้งผู้ซื้ออาจไม่มีอาการไอ หรือไข้ จึงไม่จำเป็นต้องทานยาเหล่า
  4. ได้รับยาไม่ครบขนาด เช่น ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจำเป็นต้องทานให้ครบขนาด มิฉะนั้นจะเกิดการดื้อยา ทำให้ต้องใช้ยาแรงขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  5. มักพบยาเสื่อมคุณภาพรวมอยู่ในชุดยา ยาปลอม หรือยาไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ก่อนรับประทานยาควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา

ที่มา : กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
https://bit.ly/3Etel2o


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท