Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ตั้งครรภ์ ไปทำฟันได้ไหม?


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 15:52

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพฟันและเหงือกเป็นพิเศษ เพราะโรคเหงือกบางชนิด อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด หรือ เชื้อโรคที่สามารถกระจายเข้าสู่กระแสเลือด จนส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้

ภาพประกอบเคส

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพฟันและเหงือกเป็นพิเศษ เพราะโรคเหงือกบางชนิด อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด หรือ เชื้อโรคที่สามารถกระจายเข้าสู่กระแสเลือด จนส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่สามารถทำฟันได้ปกติ แต่ต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับบริการรักษาทางทันตกรรม คือ ช่วง 4-6 เดือน ซึ่งถือว่าปลอดภัยที่สุด

  • ช่วงอายุครรภ์ 1-3 เดือนแรก มีโอกาสแท้งได้ง่าย คุณแม่บางคนมีอาการแพ้ท้องอาเจียนบ่อย การทำฟันอาจกระตุ้นให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นได้
  • ช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการทำฟันมากที่สุด แต่หากมีการขูดหินปูนหรือถอนฟัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  • ช่วงอายุครรภ์ 7-9 เดือน คุณแม่เริ่มมีท้องขนาดใหญ่ อาจทำให้การนอนทำฟันไม่สะดวก และรู้สึกหายใจลำบากได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการทำฟันในช่วงนี้

ที่มา : กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
https://bit.ly/3TDv0o9


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท