Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีเลือกแปรงสีฟันให้ลูกน้อย


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 15:34

แปรงสีฟันอุปกรณ์สำคัญในการทำความสะอาดช่องปาก การเลือกแปรงสีฟันเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อย จึงควรเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมกับช่องปาก เพราะหากใช้แปรงที่ด้อยคุณภาพ นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดช่องปากแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของลูกน้อยด้วย

ภาพประกอบเคส

แปรงสีฟันอุปกรณ์สำคัญในการทำความสะอาดช่องปาก การเลือกแปรงสีฟันเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของลูกน้อย จึงควรเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมกับช่องปาก เพราะหากใช้แปรงที่ด้อยคุณภาพ นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดช่องปากแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของลูกน้อยด้วย

การเลือกใช้แปรงสีฟันที่ถูกสุขลักษณะให้ลูกน้อย มีดังนี้

  1. หัวแปรงสีฟันมีขนาดเล็กพอเหมาะกับช่องปาก ความกว้างหัวแปรงสีฟันไม่ควรเกิน 1 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร หรือคลุมฟันไม่เกิน 3 ซี่
  2. ปลายขนแปรงแบบมนกลม ไม่คม
  3. ขนแปรงอ่อนนุ่ม เพื่อลดการทำอันตรายต่อผิวฟันและขอบเหงือก
  4. ด้ามจับแปรงสีฟันยาวพอเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้จับได้ถนัดมือเวลาแปรงฟันให้ลูก

นอกจากนี้แปรงสีฟันควรมีอายุการใช้งานประมาณ 3 เดือน หรือควรเปลี่ยนเมื่อแปรงสีฟันเสื่อมสภาพ ขนแปรงบานมาก หรือซอกขนแปรงมีคราบสกปรก

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info435_covid19/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท