Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูแลฟันเทียมของผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 15:15

ผู้สูงอายุที่สวมใส่ฟันเทียมหรือฟันปลอม ควรหมั่นใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันกลิ่นอันเนื่องมาจากเชื้อราและเศษอาหาร อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันเทียม

ภาพประกอบเคส

ผู้สูงอายุที่สวมใส่ฟันเทียมหรือฟันปลอม ควรหมั่นใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันกลิ่นอันเนื่องมาจากเชื้อราและเศษอาหาร อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันเทียม ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

การดูแลและทำความสะอาดฟันเทียม

  1. หลังรับประทานอาหารควรถอดฟันเทียมออกมาทำความสะอาดทุกครั้ง
  2. ควรใช้สบู่เหลว ไม่ควรใช้ยาสีฟันโดยเฉพาะยาสีฟันผสมผงขัดฟันเพราะฟันปลอมจะสึกเป็นรอยตามแปรง
  3. แปรงให้ทั่วทุกด้าน ทั้งด้านนอกด้านใน
  4. ควรมีภาชนะรองรับ ระวังไม่ให้ฟันเทียมตกพื้น
  5. ก่อนเข้านอน ควรถอดฟันเทียมแช่น้ำสะอาดในภาชนะมีฝาปิดทุกครั้ง ห้ามใส่นอนเด็ดขาด
  6. ถ้าฟันเทียมมีหินปูนเกาะเยอะ ให้แช่น้ำส้มสายชู 8 ชั่วโมง พอนิ่มแล้วก็แปรงออกแต่ไม่ควรใช้กับฟันเทียมที่มีโครงโลหะหรือตะขอ
  7. หากผู้ป่วยไม่ยอมถอดฟันเทียมกลางคืนจะทำให้ติดเชื้อรา เหงือกจะแดงในช่องปากทำให้เกิดปากอักเสบ แนะนำให้แช่ด้วยคลอเฮกซิดีน 12% นาน 15 นาที วันละ 2 รอบ
  8. ควรลดอาหารหวาน เหนียว เพราะจะเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน
  9. เลี่ยงอาหารแข็งเพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยว
  10. ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่มา :
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://bit.ly/3hBlhS8
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/3WWafHo


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท