Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ประโยชน์ของการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

15-11-2022 15:11

การเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุ

ภาพประกอบเคส

การเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังนี้

  1. ด้านร่างกาย ได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้ขาเดินเที่ยว ใช้แขนและมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการได้ออกกำลังไปด้วย
  2. ด้านจิตใจ เพิ่มความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่เดินทางด้วยกัน ได้ผ่อนคลายจากการเห็นธรรมชาติหรือสิ่งแปลกใหม่สวยงาม ได้พูดคุยสนทนาในเรื่องราวใหม่ๆ
  3. ด้านสมอง การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสามารถกระตุ้นสมองได้อย่างดี ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่เกี่ยวกับสถานที่หรือผู้คน ได้ฝึกการวางแผนการเดินทาง ใช้ประสาทรับรู้ทุกส่วน เช่น ตา หู สัมผัส ฝึกใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การถ่ายรูป การพูดภาษาต่างประเทศ
  4. ด้านสังคม การมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตุ้นให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น จัดทรงผม หรือเลือกเสื้อผ้า ช่วยให้เจริญอาหาร ได้พูดคุยกับผู้คนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนั้นการมีกิจกรรมสังคมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมองอีกด้วย

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3GhSV9M


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท