Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การวางมือที่ถูกต้อง เมื่อใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 15:08

นอกจากการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ เอกสารที่พิมพ์ โต๊ะ และเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ต้องจัดวางแป้นพิมพ์และเมาส์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนั้นทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรือเกิดการบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ภาพประกอบเคส

นอกจากการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ เอกสารที่พิมพ์ โต๊ะ และเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ต้องจัดวางแป้นพิมพ์และเมาส์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนั้นทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรือเกิดการบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เช่น เส้นประสาทและเอ็นรอบอุโมงค์ข้อมืออักเสบ เอ็นข้อศอกอักเสบ กล้ามเนื้อ บ่า และไหล่อักเสบ เป็นต้น

ตำแหน่งในการจัดวางแป้นพิมพ์และเมาส์ที่เหมาะสม มีหลักการดังนี้

  1. ความสูงของที่วางแป้นพิมพ์และเมาส์ ควรอยู่ที่ระดับพอดีกับมือเมื่องอศอก 90 องศา หรือสูงกว่าเล็กน้อย แขนส่วนบนไม่เหยียดออก (วางตามแนวลำตัว) แขนส่วนล่างขนานกับพื้น ไหล่ไม่เกร็งและไม่ยกข้อมือไม่งอหรือกระดก
  2. หากมีโต๊ะและเก้าอี้อยู่แล้ว ความสูงของแป้นพิมพ์และเมาส์ที่ควรเป็นคือระดับตามความสูงของโต๊ะที่มีอยู่ เพื่อให้มืออยู่ในระดับที่เหมาะสม
  3. แป้นพิมพ์ต้องวางตรงด้านหน้า วางใกล้กับลำตัวผู้ใช้ให้มากที่สุด เพราะจะมีผลต่อการวางมือ และทำให้ต้องเอื้อมแขน ไหล่ก็จะเกร็งตัวมากขึ้น ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหลัง ลำคอ และแรงกดต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคปวดหลัง
  4. ตำแหน่งของแป้นพิมพ์และเมาส์ ควรอยู่ในระดับเดียวกัน
  5. เมื่อตำแหน่งแป้นพิมพ์และเมาส์พอเหมาะแล้ว ให้สังเกตว่า ศอกได้รับการพยุงจากที่พักแขนของเก้าอี้หรือไม่ หากมีการพยุงที่ดีจะส่งผลให้กล้ามเนื้อ บ่าและไหล่ทำงานลดลง ทำให้กล้ามเนื้อดังกล่าวไม่เมื่อยล้าหรือเมื่อยน้อยลง

ลักษณะการวางมือที่ถูกต้อง เมื่อใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์

  1. ข้อมือต้องไม่กระดกขึ้นหรืองอลง ควรอยู่ในแนวตรง ไม่เอียงออกด้านข้าง หรือเอียงเข้าด้านใน มือที่เอียงไปถือว่าเป็นมุมที่ไม่ปกติอาจทำให้เอ็นข้อมือข้างใดข้างหนึ่งยืดมากกว่าเป็นเวลานาน ทำให้เกิดเอ็นอักเสบได้
  2. การใช้เมาส์มีหลักการวางมือที่เหมือนกับการใช้แป้นพิมพ์ แตกต่างกันที่เมาส์ต้องการการขยับไปมา ควรเป็นท่าข้อมือไม่งอหรือเอียงมากเกินไป
  3. การเลือกแป้นพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อุปกรณ์บางอย่างมีขนาดมาตรฐาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ตามแบบนั้นๆ เช่น แป้นพิมพ์ ขนาดของตัวกดอักษร แต่ที่เลือกได้ก็คือ ความฝืด ความยากง่ายในการกด สำหรับเมาส์มีรูปแบบที่ลดภาระการขยับของข้อมือได้มาก เช่น เมาส์ที่มี trackball เพื่อเลื่อน cursor (ลูกศรในจอคอมพิวเตอร์) หรือเมาส์ที่มี scroll ติดอยู่ด้วย เพื่อเลื่อนหน้าเอกสารบนจอ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์สำหรับการใช้เมาส์ นั่นคือแผ่นรองเมาส์ ซึ่งบางแบบอาจมียางนิ่มๆ มารองรับที่ข้อมือ แบบและอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดี หากสามารถซื้อหามาใช้ได้ก็จะช่วยลดปัญหาได้

ที่มา : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
https://bit.ly/3UxSOep


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท