Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Ergophobia โรคกลัวการทำงาน ที่ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจ


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

15-11-2022 15:04

โรคกลัวการทำงาน (Ergophobia) จัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง คนที่เป็นโรคนี้จะมีความรู้สึกกลัว กังวลเกี่ยวกับงาน กลัวสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพประกอบเคส

โรคกลัวการทำงาน (Ergophobia) จัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง คนที่เป็นโรคนี้จะมีความรู้สึกกลัว กังวลเกี่ยวกับงาน กลัวสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น กลัวว่าจะทำงานได้ไม่ดีอย่างที่หวังไว้ กลัวทำงานผิดพลาด กลัวการพรีเซนต์งาน กลัวการเข้าร่วมประชุม กลัวถูกไล่ออก หรือแม้แต่กลัวการเข้าไปทำงานในออฟฟิศ ถึงแม้จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือย้ายงานแล้วความกลัวนี้จะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นความกลัวที่มากกว่าปกติ โดยไม่มีสาเหตุ หรือที่ไปที่มาของความกลัว

สาเหตุของโรคกลัวการทำงาน มีอยู่หลายปัจจัย ส่วนมากพบว่าเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีจากที่ทำงาน เช่น ถูกไล่ออก ถูกบูลลี่ ถูกนินทาหรือล้อเลียนในที่ทำงานจนอับอาย จนเกิดผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากความเครียด ความวิตกกังวล ผู้ที่มีกลุ่มอาการทางจิตเวชอยู่แล้ว เช่น โรคซึมเศร้า โรคกลัวการเข้าสังคม

อาการที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรคกลัวการทำงานนั้น ส่งผลให้เรามีอาการได้ทั้งทางกาย ทางใจ และทางพฤติกรรม ดังนี้

  • อาการทางกาย ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว และอาจรู้สึกเหมือนจะสำลัก กล้ามเนื้อมีการเกร็งตึง จนอาจทำให้ปวดหัว ปวดท้อง มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ รู้สึกคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ หรืออยากอาเจียน
  • อาการทางใจ ได้แก่ รู้สึกวิตกกังวลเวลาที่รู้ว่าต้องเดินทางไปทำงาน เกิดความรู้สึกไม่ดี และรู้สึกทรมานเวลาอยู่ในที่ทำงาน เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกกลัว ความกังวลของตัวเองได้ แม้จะรู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล
  • อาการทางพฤติกรรม ได้แก่ ไม่มีสมาธิในการทำงาน อยากกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงาน หลีกเลี่ยงการเข้าไปทำงานในออฟฟิศ

หากไม่มีการรักษาโรคกลัวการทำงานอย่างทันท่วงที อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้ ดังนั้นเมื่อเช็คตัวเองแล้วพบว่ามีอาการของโรคกลัวการทำงาน ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด เพื่อหาวิธีการรักษาให้กลับมามีชีวิตการทำงานที่เป็นปกติ

ที่มา : sooklife โดยวิทยากร ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา เพจ “นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง”
https://bit.ly/3NBYQZ4


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท