Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สารอาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์และให้นม


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อาหารเสริมสุขภาพ

07-11-2022 10:55

การตั้งครรภ์และให้นมบุตรเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของสตรีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างมาก โภชนาการที่ดีมีความสำคัญทั้งต่อแม่และทารก คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีความเหมาะสม

ภาพประกอบเคส

การตั้งครรภ์และให้นมบุตรเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของสตรีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างมาก โภชนาการที่ดีมีความสำคัญทั้งต่อแม่และทารก คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีความเหมาะสม ดังนี้

1. พลังงานและโปรตีน แม่ตั้งครรภ์และให้นม มีความต้องการพลังงานและโปรตีนเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนตั้งครรภ์ จึงควรเลือกกินอาหาร ดังนี้

  • เพิ่มหมวดข้าว แป้ง วันละ 1-2 ทัพพี
  • เพิ่มเนื้อสัตว์ไขมันต่ำวันละ 2-3 ช้อนโต๊ะ
  • เพิ่มนมไขมันต่ำวันละ 1 แก้ว จากปกติตั้งแต่การตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อให้ทารกในครรภ์เติบโตได้ดีและมีน้ำนมเพียงพอสำหรับให้ทารก

2. เสริมธาตุเหล็ก ได้แก่ โฟเลต ธาตุเหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และโพแทสเซียม

  • เลือกกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ผักใบเขียว และผลไม้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
  • ควรกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่ได้จากแพทย์เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับธาตุเหล็กอย่าเพียงพอ

3. ค่าน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

  • หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 กิโลกรัม (ระหว่าง 10 - 14 กิโลกรัม) เพื่อให้ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป
  • ค่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมในระหว่างตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหญิงแต่ละคนก่อนการตั้งครรภ์ ถ้าน้ำหนักก่อนการตั้งครรภ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คุณแม่ควรที่จะเพิ่มน้ำหนักให้ได้อย่างน้อยเทียบเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

การที่ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่สมบูรณ์ของอวัยวะที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางสมองและระบบประสาท ซึ่งพัฒนาการที่สมบูรณ์จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของร่างกาย

ที่มา : หนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี 3 โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน
https://www.thaihealth.or.th/?p=230391


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท