Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การบีบน้ำนมด้วยมือ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

07-11-2022 10:32

การบีบน้ำนมด้วยมือเป็นเทคนิคที่คุณแม่ต้องเรียนรู้และการฝึกบ่อย ๆ เพราะให้ทั้งประโยชน์และความสะดวก

ภาพประกอบเคส

การบีบน้ำนมด้วยมือเป็นเทคนิคที่คุณแม่ต้องเรียนรู้และการฝึกบ่อย ๆ เพราะให้ทั้งประโยชน์และความสะดวก ดังนี้

 • ป้องกันหรือแก้ไขเต้านมคัด ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน
 • เพิ่มการผลิตน้ำนม
 • เพื่อให้ได้น้ำนมสำหรับลูกเมื่อคุณแม่และลูกต้องแยกห้องพักกัน และยังดูดนมเองไม่ได้
 • เมื่อทารกไม่ยอมหรือไม่สามารถดูดนมจากเต้า เช่น สับสนวิธีป้อนนม หัวนมแม่ยาว/ใหญ่มากกว่าช่องปากของลูก เพื่อนำน้ำนมมาป้อนทารกด้วยวิธีที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ได้แก่ ป้อนด้วยแก้วหรือขวด

การบีบน้ำนมด้วยมือมี 3 จังหวะ ดังนี้

 1. จังหวะที่ 1 กดนิ้วเฉพาะกระดูกนิ้วท่อนปลายเข้าหากระดูกทรวงอก

 2. จังหวะที่ 2 บีบนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เฉพาะกระดูกนิ้วท่อนปลายเข้าหากัน เพื่อให้บีบถูกพื้นที่ที่เป็นต่อมสร้างน้ำนมกว้างที่สุดและออกแรงบีบได้ทั้งสองนิ้ว โดยที่นิ้วอยู่หลังลานหัวนม ไม่ถูไถไปบนผิวหนัง และเข้าไปในลานหัวนม

 3. ลานหัวนมต้องไม่ย่นหรือยู่ เพราะจะทำให้เกิดรอยย่นของลานหัวนมเวลาบีบน้ำนม

 4. การบีบน้ำนม มารดาต้องไม่เกิดความเจ็บปวดและแผลถลอก

3.จังหวะที่ 3 คลายนิ้วที่บีบโดยนิ้วไม่ถูกยกขึ้นจากผิวหนัง

แนวทางการบีบน้ำนมจากเต้า มีขั้นตอนดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
 2. ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบเต้านมประมาณ 3-4 นาทีก่อนบีบน้ำนม
 3. วางนิ้วมือที่อยู่ชิดกัน 4 นิ้วมือบนเต้านมและคลึงเต้านมเบา ๆ โดยเคลื่อนเป็นรูปวงกลม ตามด้วยการเขี่ยเต้านมเบา ๆ จากขอบนอกของเต้าสู่หัวนมทั่วทั้งเต้า เพื่อกระตุ้น let down reflex
 4. จัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นรูปตัว U ที่อยู่ในระนาบเดียวกัน แล้ววางไว้บนเต้านม หัวแม่มืออยู่ที่ตำแหน่งห่างจากฐานหัวนม 3 ซม. (2 นิ้วมือ) และนิ้วชี้วางใต้หัวนมห่างจากฐานหัวนม 3 ซม. ปลายนิ้วหัวแม่มือ ปลายนิ้วชี้ และหัวนมอยู่ในแนวเดียวกัน ฝ่ามือไม่สัมผัสหรือโอบเต้านม
 5. บีบเต้านมโดยปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
 6. ย้ายตำแหน่งที่วางนิ้วมือรอบ ๆ ลานหัวนมให้ทั่ว (เช่น วางนิ้วที่ 12 กับ 6 นาฬิกา และ 3 กับ 9 นาฬิกา) เมื่อน้ำนมไหลน้อย เพื่อบีบน้ำนมออกให้ทั่วเต้า
 7. สลับเต้าที่บีบ และเปลี่ยนมือที่บีบเพื่อให้บีบได้สะดวก เมื่อน้ำนมไหลช้า
 8. เขี่ยเต้านมตามด้วยการบีบน้ำนมซ้ำ ตามขั้นตอนที่กล่าว
 9. บีบน้ำนมลงในภาชนะไร้เชื้อ ที่เป็นแก้วหรือพลาสติกแข็ง ไม่ใช้ขวดพลาสติกที่มี bisphenol A
 10. การบีบแต่ละครั้ง ใช้เวลาบีบน้ำนมทั้งสิ้นประมาณ 20-30 นาที

หมายเหตุ ไม่ควรใช้พลาสติกอ่อน (ถุงเก็บน้ำนม) เพราะไขมันในน้ำนมแม่เกาะจับ และอาจรั่วทำให้ปนเปื้อนเชื้อ แต่ถุงเก็บน้ำนมให้ความสะดวกในการเก็บมากกว่าการเก็บน้ำนมในขวด

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1441


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท