Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

07-11-2022 08:54

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวการท่องเที่ยวชมสายหมอกของใครหลายคนได้เริ่มต้นขึ้น แต่อุณหภูมิที่ลดต่ำทำให้อากาศเริ่มเย็นลง ก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และด้วยร่างกายที่เสื่อมถอย จึงมีหลากหลายโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบหรือติดเชื้อ ภาวะผิวหนังแห้ง โรคระบบไหลเวียนโลหิต ภาวะอุณหภูมิของร่างกายลดลงผิดปกติ โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เป็นต้น

ภาพประกอบเคส

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวการท่องเที่ยวชมสายหมอกของใครหลายคนได้เริ่มต้นขึ้น แต่อุณหภูมิที่ลดต่ำทำให้อากาศเริ่มเย็นลง ก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และด้วยร่างกายที่เสื่อมถอย จึงมีหลากหลายโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบหรือติดเชื้อ ภาวะผิวหนังแห้ง โรคระบบไหลเวียนโลหิต ภาวะอุณหภูมิของร่างกายลดลงผิดปกติ โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เป็นต้น

วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูหนาว

  1. ดูแลร่างกายให้อบอุ่นสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ
  2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
  4. ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่มาโรคหน้าหนาว
  5. รับประทานยารักษาโรคประจำตัวตามที่แพทย์สั่ง หากมีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
  6. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท
  7. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือไปในสถานที่ชุมชน

ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับโรคหน้าหนาว โรคต่าง ๆ ที่มากับหน้าหนาวอาจสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุ การดูแลและเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ ร่วมกับการเฝ้าระวังและการป้องกันจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีความสุข

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/180981


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท