Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย (Chorea)


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-10-2022 11:19

โคเรีย (Chorea) เป็นการเคลื่อนไหวที่แขนขาขยับมากเกินปกติ ส่ายไปมา ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้คล้ายการรำ ผู้ป่วยไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้เอง ทำให้รบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น คว้าสิ่งของไม่ได้ เดินโยกเยกหรือหกล้ม

ภาพประกอบเคส

โคเรีย (Chorea) เป็นการเคลื่อนไหวที่แขนขาขยับมากเกินปกติ ส่ายไปมา ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้คล้ายการรำ ผู้ป่วยไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้เอง ทำให้รบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น คว้าสิ่งของไม่ได้ เดินโยกเยกหรือหกล้ม

สาเหตุ

  • โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคฮันทิงทัน มักพบในผู้ที่อายุน้อยและมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
  • หลอดเลือดสมองตีบในบางตำแหน่งของสมอง
  • ภาวะภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติบางชนิด
  • การติดเชื้อบางชนิดหรือจากการใช้ยาบางกลุ่ม

วิธีรักษา
การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ บางครั้งอาจหายได้เอง หรืออาการลดลงตามกาลเวลา เช่น โคเรียที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักต้องรับการรักษาเพื่อควบคุมอาการโดยเฉพาะ โคเรียที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โคเรียที่เกิดจากพันธุกรรมหากผู้ป่วยมีอาการที่ต้องสงสัย ควรพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุ และรับการรักษาที่ถูกต้อง

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3SQTpWU


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท