Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เป็นไส้เลื่อน...เพราะไม่สวมกางเกงใน จริงหรือ?


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-10-2022 10:57

การใส่หรือไม่ใส่กางเกงใน ไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อน! ดังนั้นที่บอกว่าไม่ใส่กางเกงจะทำให้เป็นไส้เลื่อน...ไม่จริง!

ภาพประกอบเคส

การใส่หรือไม่ใส่กางเกงใน ไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อน! ดังนั้นที่บอกว่าไม่ใส่กางเกงจะทำให้เป็นไส้เลื่อน...ไม่จริง!

ไส้เลื่อนเกิดจากความดันในช่องท้องสูงร่วมกับกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณผนังหน้าท้องหย่อนยาน ทำให้ลำไส้เคลื่อนที่มาตุงบริเวณหัวหน่าวถุงอัณฑะ หรือขาหนีบ

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดไส้เลื่อน มีดังนี้

  • ผนังหน้าท้องขาดความแข็งแรง โดยอาจเป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือการเสื่อมลงตามอายุ ซึ่งพบในผู้สูงอายุ ที่มักมีภาวะกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องหย่อนคล้อย
  • การเพิ่มแรงดันในช่องท้อง การออกแรงเบ่งบ่อย ๆ เช่น การยกของหนักเป็นประจำ ไอเรื้อรัง มีการเบ่งอุจจาระหรือปัสสาวะเป็นประจำ ทำให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นและเกิดความอ่อนแอของผนังหน้าท้องอย่างต่อเนื่อง
  • อุบัติเหตุที่หน้าท้อง ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอหรือเกิดความเสียหายต่อผนังหน้าท้อง
  • เคยได้รับการผ่าตัดช่องท้อง เนื้อเยื่อที่ถูกผ่าตัดจะขาดความยืดหยุ่นและอ่อนแอ อาจทำให้เกิดไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดได้

การรักษาและวิธีปฏิบัติหลังผ่าตัด ปัจจุบันสามารถรักษาโดยการผ่าตัดปิดรูไส้เลื่อน และเสริมความแข็งแรงของผนังช่องท้องด้วยการใช้แผ่นตาข่ายสังเคราะห์ ในรูปแบบผ่าตัดปกติและการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งจะทำให้แผลมีขนาดเล็ก ฟื้นตัวเร็ว แต่สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังผ่าตัด คือ ไม่ควรยกของหนัก และงดการออกกำลังกายหนักๆ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรก รวมทั้งงดการกระโดด และที่สำคัญ ไม่ควรเบ่งอุจจาระ/ปัสสาวะ เพราะอาจทำให้รอยเย็บหรือตาข่ายที่ใส่ไว้เคลื่อนหรือหลุดได้

ไส้เลื่อน สามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ควรหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากสงสัยว่าเป็นไส้เลื่อนหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น และอาจเกิดภาวะลำไส้อุดตัน ส่งผลต่อการรักษาที่ซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นได้

ที่มา :
1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://bit.ly/3gXgpXd
2.รามาแชนแนล https://bit.ly/3Nzcv3b


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท