Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ำลด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

31-10-2022 09:35

เป็นระยะเวลายาวนานกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แม้ว่าบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมจะกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการทำความสะอาดอาคาร บ้านเรือน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่ว่าจะโคลนตม ขยะ วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดการหมักหมมจากปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน

ภาพประกอบเคส

เป็นระยะเวลายาวนานกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แม้ว่าบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมจะกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการทำความสะอาดอาคาร บ้านเรือน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่ว่าจะโคลนตม ขยะ วัสดุ สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดการหมักหมมจากปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน

ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดี จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย การรื้อ และล้างให้สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล เพราะหากปล่อยไว้นานจะกลายเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อราที่พบได้หลังน้ำลด

การทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราในบ้าน

สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สวมหน้ากาก ถุงมือยาง และรองเท้าบูททุกครั้ง โดยวิธีการจัดการเชื้อราในบ้านทำได้ 3 ขั้นตอน คือ

1) พื้นผิววัสดุที่พบเชื้อรา ให้ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำให้เปียกเล็กน้อย เช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วทิ้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด
2) ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจาน เช็ดซ้ำในจุดที่มีเชื้อราอีกครั้ง
3) ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู 5 – 7 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60 – 90 เปอร์เซ็นต์เช็ดทำความสะอาด เพื่อเป็นการทำลายเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้ทำความสะอาดต้องหยุดพักสูดอากาศบริสุทธิ์ทุก 1 – 2 ชั่วโมง

เมื่อทำความสะอาดกำจัดเชื้อราเสร็จแล้วควรอาบน้ำชำระร่างกายทันที เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยดี

ที่มา : กรมอนามัย
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/180601/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท