Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วัคซีนที่จำเป็น สำหรับเด็กในฤดูหนาว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-10-2022 09:15

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้สภาพอากาศเริ่มเย็น การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ภูมิต้านยังต่ำ ดังนั้นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพของลูกน้อยเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเป็นพิเศษ

ภาพประกอบเคส

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้สภาพอากาศเริ่มเย็น การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ภูมิต้านยังต่ำ ดังนั้นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพของลูกน้อยเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวเป็นพิเศษ

อีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพลูกช่วงหน้าหนาว คือ การฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กในฤดูหนาว ดังนี้

1) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่

  1. โรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในเด็กทุกอายุ วัคซีนที่ควรได้รับ คือ
  2. วัคซีนโควิด-19 ฉีดเริ่มต้น 2-3 เข็ม จากนั้นฉีดกระตุ้นได้ทุก 6 เดือน ปัจจุบันแนะนำสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปี
  3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าฤดูฝน
  4. โรคติดเชื้ออาร์เอสวี มักพบในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรก วัคซีนที่ควรได้รับ คือ
  5. วัคซีนอาร์เอสวียังอยู่ระหว่างการวิจัย

2) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า มักพบในเด็กอายุ 5 ขวบปีแรก วัคซีนที่ควรได้รับ คือวัคซีนโรต้า เป็นวัคซีนพื้นฐานชนิดหยอด แนะนำสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2-3 ครั้ง และควรหยอดให้แล้วเสร็จก่อนเด็กอายุ 8 เดือน

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3FvxHF5


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท