Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ดึงดั้งแต่เด็กทำให้จมูกโด่งจริงหรือ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-10-2022 09:05

พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่หลายท่านมีความเชื่อที่ว่าดึงจมูกหรือดั้งของเด็กแล้วจะทำให้เด็กมีจมูกที่โด่ง ยาว เป็นสันสวยงาม ซึ่งเป็นความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันได้ว่ามีส่วนช่วยทำให้เด็กจมูกโด่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่หลายท่านมีความเชื่อที่ว่าดึงจมูกหรือดั้งของเด็กแล้วจะทำให้เด็กมีจมูกที่โด่ง ยาว เป็นสันสวยงาม ซึ่งเป็นความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันได้ว่ามีส่วนช่วยทำให้เด็กจมูกโด่งขึ้น

การที่จมูกจะโด่งได้นั้น จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คือ

  • กระดูกแข็ง (Nasal Bone) ในเด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตถึงอายุ 16 ปีและในเด็กผู้ชายถึงอายุ 18 ปี โดยเป็นกระดูกส่วนที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ดั้งหัก
  • กระดูกอ่อน (Nasal Septum) ของเด็กจะเจริญเติบโตมากตั้งแต่อายุขวบปีแรกถึง 20 ปี
  • กรรมพันธุ์จากพ่อแม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมเด่นในแต่ละบุคคล

ผลเสียจากการดึงจมูกเด็ก

  • เด็กเกิดความรำคาญ
  • อาการบวมแดงบริเวณจมูก
  • แผลถลอกหรือผิวหนังอักเสบ
  • บริเวณจมูก หากใช้ไม้หนีบ

ทั้งนี้แม้ว่าการดึงจมูกมักไม่ส่งผลหรือเกิดผลกระทบรุนแรงใด ๆ ต่อเด็ก แต่ไม่ควรดึงจมูกอย่างรุนแรงเพราะอาจเกิดอันตรายกับเยื่อบุโพรงจมูกและผิวหนังบริเวณจมูกของเด็กได้

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3U8jnGD


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท