Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูแลคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-10-2022 09:02

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เกิดจากการเปลี่ยนของระดับฮอร์โมนที่รวดเร็ว ส่งผลให้อารมณ์ของคุณแม่มีความเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณแม่มีอาการมีไม่หลับ เบื่ออาหาร ร้องไห้บ่อย อ่อนไหวง่าย บางครั้งหงุดหงิด ความผูกพันกับลูกหายไป และบางครั้งอาจผุดภาพอยากทำร้ายตัวเอง ทำร้ายลูก

ภาพประกอบเคส

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เกิดจากการเปลี่ยนของระดับฮอร์โมนที่รวดเร็ว ส่งผลให้อารมณ์ของคุณแม่มีความเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณแม่มีอาการมีไม่หลับ เบื่ออาหาร ร้องไห้บ่อย อ่อนไหวง่าย บางครั้งหงุดหงิด ความผูกพันกับลูกหายไป และบางครั้งอาจผุดภาพอยากทำร้ายตัวเอง ทำร้ายลูก ซึ่งคนในครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ได้ดังนี้

  1. ควรยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ ทุกคนเพิ่งเคยเป็นคุณแม่ครั้งแรก จึงควรที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับทารก
  2. ครอบครัว สามี พ่อแม่ ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านอื่น ๆ สนับสนุน ให้กำลังใจ และไม่ตำหนิ
  3. มีเวลาส่วนตัว สนับสนุนให้คุณแม่มีเวลาส่วนตัว อย่างน้อยวันละ 1 – 2 ชม. และได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คุณแม่ควรหาเวลาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อผ่อนคลาย
  5. คอยช่วยสังเกตอาการทางอารมณ์ หากคุณแม่มีอาการเศร้า หดหู่ ติดต่อกันยาวนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3UdoSDM


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท