Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทารกเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร เมื่อกินนมข้นหวานแทนนมแม่


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

25-10-2022 11:12

ด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ รวมไปถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณแม่หลายคนอาจเคยใช้นมข้นหวานเลี้ยงเด็กทารกแทนนมแม่

ภาพประกอบเคส

ด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ รวมไปถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณแม่หลายคนอาจเคยใช้นมข้นหวานเลี้ยงเด็กทารกแทนนมแม่

สาเหตุที่ไม่ควรนำนมข้นหวานมาเลี้ยงทารก เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักแค่ไขมัน น้ำตาล โซเดียม ต่างจากนมแม่ที่เข้มข้นไปด้วยสารอาหาร สารภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะกับการเจริญเติบโต และช่วยพัฒนาสมองของทารกวัยเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และช่วยให้แม่ไม่มีน้ำหนักคงค้าง และนมผงดัดแปลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนมสำหรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะ การนำนมข้นหวานมาใช้เลี้ยงทารก หรือหวังเสริมคุณค่าทางอาหารแทนนมแม่ ทำให้ทารกเสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีน พลังงานและสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

แนวทางการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กอย่างเหมาะสม คือ

  1. ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ
  2. เริ่มให้อาหารตามวัยที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน ตามวัยหลังอายุ 6 เดือน ควบคู่กับนมแม่
  3. เพิ่มจำนวน มื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น จนครบ 3 มื้อ เมื่ออายุ 9-11 เดือน
  4. ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ้นตามอายุ
  5. ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส
  6. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย
  7. ให้ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน และน้ำอัดลม
  8. ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและ
  9. เล่นกับลูกสร้างความผูกพัน หมั่นติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/mews191065/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท