Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฟันแท้ขึ้นซ้อนฟันน้ำนม อันตรายกับลูกหรือไม่


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-03-2022 10:40

ปัญหาฟันซ้อนมักเกิดขึ้นได้บ่อยกับเด็กที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาแทนฟันน้ำนม พบบ่อยที่ฟันหน้าล่างโดยจะขึ้นซ้อนด้านหลังฟันน้ำนม เนื่องจากตำแหน่งของหน่อฟันแท้ซี่หน้าล่างอยู่ด้านหลังฟันน้ำนม หากฟันแท้ซี่หน้าล่างขึ้นซ้อนฟันน้ำนมแต่น้องไม่มีปัญหาเจ็บฟัน เคี้ยวข้าวได้ แปรงฟันได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร กระตุ้นให้เด็กโยกฟันน้ำนมบ่อยๆ จนหลุดไปเองได้เลย

ภาพประกอบเคส

ปัญหาฟันซ้อนมักเกิดขึ้นได้บ่อยกับเด็กที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาแทนฟันน้ำนม พบบ่อยที่ฟันหน้าล่างโดยจะขึ้นซ้อนด้านหลังฟันน้ำนม เนื่องจากตำแหน่งของหน่อฟันแท้ซี่หน้าล่างอยู่ด้านหลังฟันน้ำนม หากฟันแท้ซี่หน้าล่างขึ้นซ้อนฟันน้ำนมแต่น้องไม่มีปัญหาเจ็บฟัน เคี้ยวข้าวได้ แปรงฟันได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร กระตุ้นให้เด็กโยกฟันน้ำนมบ่อยๆ จนหลุดไปเองได้เลย

แต่ถ้าลูกเจ็บฟัน ไม่กล้าโยก ไม่กล้าแปรงโดน เหงือกเริ่มแดงอักเสบเพราะคราบจุลินทรีย์เกาะฟันเยอะ คุณหมอจะแนะนำให้พาเจ้าตัวเล็กไปถอนฟัน เพราะหลังจากฟันน้ำนมหลุด ถ้าเหงือกมีพื้นที่กว้างพอฟันแท้ที่ขึ้นซ้อนด้านในจะค่อยๆ ขยับมาด้านหน้าตามธรรมชาติจากแรงดันของลิ้นได้เอง แต่ถ้าเหงือกมีพื้นที่แคบ ฟันก็จะไม่สามารถขยับออกมาได้เพราะที่ไม่พอ ถ้าฟันแท้ซี่หน้าล่างขึ้นมาในช่องปากเกินครึ่งซี่แล้วและฟันน้ำนมยังไม่หลุดให้พาลูกไปพบหมอฟันเพื่อถอนฟันน้ำนม

แต่ถ้ากรณีเช่นนี้เกิดที่ฟันหน้าบนให้รีบพบหมอฟันเพื่อถอนโดยเร็วไม่ต้องรอ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้ฟันแท้ซี่หน้าบนคร่อมฟันแท้ซี่หน้าล่าง จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

ฟันแท้ของลูกจะเกหรือห่าง จะเรียงตัวสวยหรือไม่ รูปร่างจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กรรมพันธุ์ โครงสร้างใบหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรและขนาดของฟัน ไม่เกี่ยวกับการดูแลฟันน้ำนมดีเกินไป การดูแลฟันน้ำนมให้ดีที่สุดจะช่วยจองที่ให้ฟันแท้ขึ้นมาเรียงตัวอย่างเหมาะสม

ที่มา : รักลูก
https://www.rakluke.com/community-of-the-experts/teeth-health/item/Double-teeth.html


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท