Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 ประโยชน์นมแม่ป้องกันเด็กอ้วน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

21-10-2022 09:07

การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนในเด็กได้ถึงร้อยละ 24 หมายความว่า เด็กที่ไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็นโรคอ้วน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้มากินนมแม่ เมื่อโตขึ้นจะเป็นโรคอ้วนเพียง 76 คน

ภาพประกอบเคส

การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า การกินนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนในเด็กได้ถึงร้อยละ 24 หมายความว่า เด็กที่ไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็นโรคอ้วน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้มากินนมแม่ เมื่อโตขึ้นจะเป็นโรคอ้วนเพียง 76 คน

เด็กที่กินนมแม่จะช่วยป้องกันโรคอ้วนได้ ดังนี้

  1. เด็กที่ดูดนมแม่จะดูดตามความต้องการของร่างกายเด็กเอง ในแต่ละมื้อ เมื่ออิ่มลูกจะเลิกดูดเอง ต่างจากเด็กที่กินนมผสมซึ่งผู้ใหญ่มักบังคับให้กินนมให้หมดขวด ทำให้พลังงาน และสารอาหารเกินต้องการ และเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป เด็กเริ่มกินอาหารตามวัย เด็กที่กินนมแม่จะเริ่มมีการควบคุมตนเองในเรื่องการกินอาหารได้ดีกว่า โดยจะสามารถควบคุมปริมาณอาหารบริโภคเองโดยการลดปริมาณนมลง
  2. เด็กที่กินนมแม่น้ำหนักจะขึ้นช้ากว่าเด็กที่กินนมผสม น้ำหนักที่ขึ้นช้าในวัยทารกมีความสัมพันธ์กับการไม่เป็นโรคอ้วนเมื่อโตขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากมีสารในนมแม่ ที่ช่วยตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีกว่านมผง ทำให้มีการสะสมไขมันน้อยกว่า
  3. น้ำนมแม่มีพลังงานและโปรตีนต่ำกว่านมผสม การกินนมของทารกในปริมาณที่เท่าๆกัน เด็กกินนมแม่ จะไม่มีการสะสมพลังงานที่เหลือเป็นไขมัน ต่างจากเด็กที่กินนมผสม ที่จะมีการสะสมของไขมัน จากปริมาณที่ได้รับเกินต้องการทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายกว่าเด็กที่กินนมแม่จะสะสมไขมันได้น้อยกว่า
  4. เด็กที่กินนมแม่และนมผสมมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินแต่งต่างกัน ทารกที่กินนมผสมจะมีระดับอินซูลินในเลือดหลังอาหารสูงกว่าเด็กที่กินนมแม่ เนื่องจากได้พลังงานมากกว่าทารกที่กินนมแม่เทียบเท่ากับการกินขนมหวานเพิ่มโดยไม่จำเป็น พลังงานส่วนเกินนี้ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินไปเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ไขมันเก็บสะสมไว้ มีผลต่อการพัฒนาเซลล์ไขมันในระยะทารก
  5. พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ เด็กที่กินนมแม่เมื่อโตขึ้น พบว่าสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายกว่า โดยเฉพาะพวกผักผลไม้ เพราะรสชาติของนมแม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอาหารที่แม่กิน ทำให้เด็กปรับตัวกับอาหารสชาติต่าง ๆ ได้ดีกว่า

ประโยชน์จากการกินนมแม่นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตทางสมอง ป้องกันโรคต่างๆ ให้ลูกได้นานาชนิด รวมไปถึงโรคอ้วนด้วย และแน่นอนว่าการสร้างเด็กที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มต้นจาก “นมแม่” เท่านั้น

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=230397


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท