Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การชะลอและลดอัตราการเสื่อมถอยจากโรคอัลไซเมอร์


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

21-10-2022 08:38

โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปีเป็นต้นไป เป็นโรคที่ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่สามารถชะลอการเกิดหรือลดอัตราการเสื่อมถอยของโรคได้

ภาพประกอบเคส

โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปีเป็นต้นไป เป็นโรคที่ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่สามารถชะลอการเกิดหรือลดอัตราการเสื่อมถอยของโรคได้

แนวทางในการชะลอการเกิดและลดอัตราการเสื่อมถอยจากโรคอัลไซเมอร์

  1. การบริหารสมอง หรือการใช้ความคิด
  2. การบริหารจิตใจ ลดความเครียด ป้องกันหรือรักษาภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้น
  3. การมีกิจกรรมบริหารร่างกาย หรือการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมองเสื่อมช้าลง
  4. การมีกิจกรรมทางสังคม ออกไปพบปะผู้คน จะช่วยกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ และกระตุ้นสมอง
  5. การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยครบ 5 หมู่ งดเว้นอาหารที่จะมีผลให้เกิดโรค เช่น รสเค็มหรือหวานเกินไป หรือมีไขมันสูง เป็นต้น
  6. ควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
  7. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลับให้ลึกอย่างมีคุณภาพ
  8. การฝึกสมาธิ

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3T5KC4p


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท