Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การนวดกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

21-10-2022 08:34

การนวดกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า สำหรับผู้สูงอายุ สามารถทำได้ 2 กรณี

ภาพประกอบเคส

การนวดกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า สำหรับผู้สูงอายุ สามารถทำได้ 2 กรณี ได้แก่

กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้

  1. สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ หลับตา หุบปาก ยิ้มกว้าง ให้แก้มยกสูงขึ้น นับค้างไว้ 1-10 ผ่อนคลาย
  2. อ้าปากกว้างสุดชีวิต ลืมตากว้าง นับค้างไว้ 1-10
  3. ปิดปากให้สนิท ป้องแก้มซ้าย – ขวา นับ 1-10

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  1. ให้ผู้สูงอายุหลับตา วางนิ้วมือทั้ง 2 ข้าง ที่เปลือกตา จากนั้นเคลื่อนนิ้วมือไปรอบ ๆ อย่างนุ่มนวล
  2. ใช้นิ้วมือจับบริเวณกลาง ซ้าย ขวา บริเวณกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากบนและล่าง แล้วปล่อยมือ 10 วินาที
  3. ดึงแก้ม โดยดึงทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวา ปล่อยมือ 10 วินาที จากนั้นดึงแก้มขึ้นเล็กน้อย ขยับไปซ้ายขวา ปล่อยมือ 10 วินาที

ที่มา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฒhttps://bit.ly/3rZWAksฬ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท