Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

หินปูน อันตรายใกล้ตัว


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-10-2022 10:58

คราบหินปูน เกิดจากคราบจุลินทรีย์นิ่ม ๆ ที่สะสมรวมตัวกันบริเวณผิวฟันที่ติดกับขอบเหงือก พอมาโดนกับแร่ธาตุในน้ำลายก็จะแข็งขึ้น เรียกว่า “หินปูน หรือหินน้ำลาย” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณขอบเหงือกใกล้กับทางเปิดของต่อมน้ำลาย

ภาพประกอบเคส

คราบหินปูน เกิดจากคราบจุลินทรีย์นิ่ม ๆ ที่สะสมรวมตัวกันบริเวณผิวฟันที่ติดกับขอบเหงือก พอมาโดนกับแร่ธาตุในน้ำลายก็จะแข็งขึ้น เรียกว่า “หินปูน หรือหินน้ำลาย” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณขอบเหงือกใกล้กับทางเปิดของต่อมน้ำลาย

การกำจัดหินปูน
หินปูนต้องขูดออกโดยทันตแพทย์ ไม่แนะนำให้ทำเอง โดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือขูดหินปูนกระเทาะเอาตัวหินปูนออกจากผิวฟัน โดยไม่กระทบกับเนื้อฟันตามที่หลายคนเข้าใจกัน และหลังจากขูดหินปูนแล้วจะเห็นว่ามีเลือดออกตามไรฟันได้บ้าง เหงือกที่เคยบวม แดง อักเสบ ก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับถ้าเราแปรงฟันได้สะอาดและถูกวิธี ในบางกรณีที่เป็นโรคที่มากกว่าการเป็นเหงือกอักเสบ นั่นคือ การเป็นปริทันต์อักเสบ พอขูดหินปูนไปจะพบมีฟันห่าง ฟันโยก หรือมีเหงือกร่นได้ เพราะกระดูกที่รองรับรากฟันค่อย ๆ ละลาย ดังนั้น ปัญหาคราบหินปูนจึงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรทำการขูดออกตามระยะเวลาที่กำหนด

ขูดหินปูนแล้วจะเป็นซ้ำอีกหรือไม่
หลังจากขูดหินปูนออกไปแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ หากเราแปรงฟันไม่สะอาด แปรงฟันไม่ถูกวิธี หรือไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย เนื่องจากตัวคราบหินปูนเกิดจากจุลินทรีย์รวมกับแร่ธาตุในน้ำลาย หากคราบจุลินทรีย์อย่างเดียวนิ่ม ๆ เราสามารถที่จะแปรงออกได้เอง แต่เมื่อไรก็ตามที่แข็งเป็นคราบหินปูน หรือหินน้ำลาย ก็จะไมสามารถแปรงออกได้

ดังนั้นการป้องกันจึงดีกว่าการรักษา ซึ่งการป้องกันที่ดี คือ การแปรงฟัน ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงเน้นย้ำบริเวณขอบเหงือกหรือเนื้อฟันที่อยู่บริเวณคอฟัน เพราะจะเป็นที่สะสมหินปูนที่กำจัดออกได้ยากกว่าบริเวณอื่น นอกจากนี้ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
https://bit.ly/3rIlbKc


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท