Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การขับถ่ายในแต่ละวันของเด็กทารกและเด็กเล็ก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-03-2022 10:25

เด็กทารกแรกเกิด – ประมาณ 6 เดือนจะขับถ่ายค่อนข้างถี่ และอุจจาระค่อนข้างเหลว แต่ไม่ใช่อาการท้องเสีย ส่วนหนึ่งมาจากการกินนมแม่ที่ย่อยง่าย ร่างกายลูกสามารถดูดซึมได้หมด จึงทำให้มีกากน้อย และถ่ายเหลวบ่อยนั่นเอง ดังนั้นคุณแม่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีหลังจากลูกอุจจาระ และควรเลือกผ้าอ้อมเด็กที่สามารถซึมซับได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวลูกสัมผัสกับเนื้ออุจจาระเป็นเวลานาน

ภาพประกอบเคส

เด็กทารกแรกเกิด – ประมาณ 6 เดือนจะขับถ่ายค่อนข้างถี่ และอุจจาระค่อนข้างเหลว แต่ไม่ใช่อาการท้องเสีย ส่วนหนึ่งมาจากการกินนมแม่ที่ย่อยง่าย ร่างกายลูกสามารถดูดซึมได้หมด จึงทำให้มีกากน้อย และถ่ายเหลวบ่อยนั่นเอง ดังนั้นคุณแม่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีหลังจากลูกอุจจาระ และควรเลือกผ้าอ้อมเด็กที่สามารถซึมซับได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวลูกสัมผัสกับเนื้ออุจจาระเป็นเวลานาน

ตารางการขับถ่ายในแต่ละวันของเด็กทารกและเด็กเล็ก (โดยเฉลี่ยต่อคน)

ความถี่ในการขับถ่ายของเด็กแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมที่ดื่ม อาหารที่ทาน และระบบขับถ่ายของเด็กแต่ละคน เด็กทารกที่ดื่มนมผสมหรือนมผงอาจจะมีการขับถ่ายในความถี่ที่น้อยกว่านี้ เพราะนมผสมย่อยยากกว่านมแม่ จึงอาจจะขับถ่ายเพียงวันละ 3-4 ครั้ง

  • ลูกอายุ 1-30 วันแรก ปัสสาวะ 10-15 ครั้ง/วัน อุจจาระ 10 ครั้ง/วัน ใช้ผ้าอ้อม 10-15 ชิ้น/วัน
  • ลูกอายุ 1-30 เดือน ปัสสาวะ 10-12 ครั้ง/วัน อุจจาระ 8-10 ครั้ง/วัน ใช้ผ้าอ้อม 10-12 ชิ้น/วัน
  • ลูกอายุ 4-12 เดือน ปัสสาวะ 8-10 ครั้ง/วัน อุจจาระ 10 ครั้ง/วัน ใช้ผ้าอ้อม 10 ชิ้น/วัน
  • ลูกอายุ 1-2 ปี (13-24 เดือน) ปัสสาวะ 6-8 ครั้ง/วัน อุจจาระ 1-3 ครั้ง/วัน ใช้ผ้าอ้อม 8 ชิ้น/วัน
  • ลูกอายุ 2-3 ปี (25-36 เดือน) ปัสสาวะ 5-6 ครั้ง/วัน อุจจาระ 1-2 ครั้ง/วัน ใช้ผ้าอ้อม 7 ชิ้น/วัน

การคำนวณจำนวนการใช้ผ้าอ้อมเด็กที่แม่นยำ แม่จำเป็นต้องสังเกตและจดบันทึกการขับถ่ายในแต่ละวันไว้เองด้วย เพื่อใช้ในการเช็กสุขภาพลูก และนำไปใช้ในการคำนวณการซื้อผ้าอ้อมมาตุนไว้ให้ลูกใช้ตลอดทั้งเดือน

ที่มา : รักลูก
https://www.rakluke.com/child-development-all/baby-development/item/2020-03-21-13-31-09-2.html


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท