Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ช่วงปิดเทอมห่างจอ เสี่ยงกระทบสายตาระยะยาว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-10-2022 09:42

ช่วงปิดเทอมการขยับร่างกายของเด็ก ๆ จะลดน้อยลง เนื่องจากใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น เด็กใช้เวลาไปกับสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต และโน้ตบุ๊ค มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการใช้สายตาในการเพ่งมองดูหน้าจอระยะใกล้เป็นเวลานาน ๆ อาจมีผลทำให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ หรือการมองไม่ชัด ซึ่งเกิดจากปัญหาสายตาผิดปกติ สายตาสั้น หรือมีตาดำเขเข้า หรือเขออกเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาวได้

ภาพประกอบเคส

ช่วงปิดเทอมการขยับร่างกายของเด็ก ๆ จะลดน้อยลง เนื่องจากใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น เด็กใช้เวลาไปกับสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต และโน้ตบุ๊ค มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการใช้สายตาในการเพ่งมองดูหน้าจอระยะใกล้เป็นเวลานาน ๆ อาจมีผลทำให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ หรือการมองไม่ชัด ซึ่งเกิดจากปัญหาสายตาผิดปกติ สายตาสั้น หรือมีตาดำเขเข้า หรือเขออกเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในระยะยาวได้

วิธีการที่เหมาะสมในการใช้สายตา ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ระยะเวลาการใช้สายตาเพ่งดูหน้าจอ ด้วยหลักการ 20-20-20 คือ ใช้สายตามองใกล้ติดต่อกันไม่เกิน 20 นาที โดยควรพักใช้สายตา 20 วินาที ด้วยการมองไปที่ระยะห่าง 20 ฟุต หรือ 6 เมตร เพื่อเป็นการพักสายตา แล้วกลับมาใช้สายตาใหม่ได้
  2. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไฟไม่มืดหรือสว่างเกินไป เพราะแสงเข้าตามากเกิน อาจทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อม จึงต้องปรับหน้าจอให้สว่างพอดี
  3. แนะนำให้กระพริบตาบ่อย ๆ หลับตาพัก นับ 1-5 แล้วลืมตาใหม่ เพราะการใช้สายตานาน ๆ อาจเกิดภาวะตาแห้ง เคืองตา กะพริบตาน้อย ซึ่งโดยปกติ คนเรากะพริบตา 10-12 ครั้งต่อนาที ช่วยให้ภาวะตาแห้งดีขึ้น รวมถึงตำแหน่งที่นั่ง ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลมพัดมาก ลมแอร์ตกใส่ ระดับของโทรศัพท์มือถือไม่สูงเกินไป จะทำให้เปิดเปลือกตามากขึ้น ควรอยู่ระดับต่ำกว่าสายตา ช่วยลดภาวะตาแห้ง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรส่งเสริมให้เด็กขยับร่างกายหรือออกกำลังกายมากขึ้นในช่วงปิดเทอม เพื่อลดการใช้สายตามองจอมากเกินไป เช่น เต้นแอโรบิก วิ่ง ปั่นจักรยาน กระโดดตบ กระโดดเชือก กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก จนรู้สึกเหนื่อย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ แต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/179606


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท