Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูแลสภาพจิตใจและอารมณ์ของบุตรหลานจากข่าวความรุนแรง


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-10-2022 09:37

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของบุตรหลาน กิจกรรมส่วนใหญ่คือการดูโทรทัศน์ หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ จากการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงผ่านสื่อทุกช่องทาง

ภาพประกอบเคส

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของบุตรหลาน กิจกรรมส่วนใหญ่คือการดูโทรทัศน์ หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ จากการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงผ่านสื่อทุกช่องทาง ผู้ปกครองควรให้การดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้สื่อ ควรจำกัดเวลาในการเข้าถึงสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำกัด ไม่มากหรือวนเวียนแต่สิ่งที่ทำให้หดหู่ใจ หากเด็กต้องเข้าถึงสื่อ ควรมีผู้ปกครองดูอยู่ด้วย เพื่อป้องกันการเห็นภาพหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง หรือสร้าง ความสะเทือนใจแก่เด็ก

ในเด็กโตที่เล่น Social media ผู้ปกครองควรแนะนำเรื่องการใช้ Social media อย่างเหมาะสม เช่น หยุดส่งต่อภาพความรุนแรง การวิพากษ์วิจารณ์ข่าวผ่าน Social media โดยสิ่งที่สามารถทำได้ เช่น การให้กำลังใจผ่าน Social media การส่งต่อความช่วยเหลือ เป็นต้น

วิธีการดูแลบุตรหลานนอกจากดูแลเรื่องการใช้สื่อ

  1. ช่วยให้เด็กมีกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่หลากหลาย นอกจากจะช่วยลดการเข้าถึงสื่อแล้ว ยังสามารถเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการผ่อนคลายได้ เช่น วาดรูป ระบายสี เล่นกีฬา เล่นดนตรี ช่วยทำงานบ้าน ดูแลสวน
  2. การเฝ้าระวังติดตามอารมณ์ของเด็ก ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเด็กในช่วงนี้ ทั้งช่วงที่มีการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ
  3. รับฟังแบ่งปันความรู้สึกและวิธีการจัดการอารมณ์ร่วมกัน
  4. ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์และการใช้สื่ออย่างเหมาะสม หรือหากผู้ปกครองหรือเด็กไม่สามารถจัดการอารมณ์เศร้า เสียใจ รู้สึกผิดที่เกิดขึ้นได้

ที่มา :สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/179592


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท