Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลี้ยงลูกวัยรุ่นแบบไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-10-2022 09:20

พ่อ แม่ ต้องไม่ลืมว่าเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เริ่มโตขึ้น เขาจะต้องการความเป็นส่วนตัว และอยากตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ซึ่งพ่อ แม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพประกอบเคส

พ่อ แม่ ต้องไม่ลืมว่าเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เริ่มโตขึ้น เขาจะต้องการความเป็นส่วนตัว และอยากตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ซึ่งพ่อ แม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

  1. ไม่ตีกรอบและกำหนดทุกอย่างในชีวิตลูก พ่อ แม่ ควรพูดคุยเรื่องขอบเขตความเป็นส่วนตัวของคนในครอบครัวให้เข้าใจตรงกัน
  2. ให้อิสระในพื้นทีส่วนตัวเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เช่น ไม่เข้าไปในห้องนอนของลูก ไม่เปิดข้อความ อีเมล์อ่าน หรือเปิดดูโทรศัพท์มือถือของลูกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ให้เวลาลูกได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวกับเพื่อนหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดบ้าง โดยให้ลูกบอกสถานที่และเวลากลับบ้านที่ชัดเจนให้พ่อแม่รู้ก่อนออกไปกับเพื่อนทุกครั้ง
  4. สังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาดูโทรทัศน์และใช้สื่อโซเซียลของลูก และบางครั้งลูกอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม พ่อ แม่ ควรตักเตือนหรือให้คำแนะนำอย่างห่วงใย และควรกำหนดเวลาในการดูโทรทัศน์และเล่นอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน
  5. ไม่ควรคาดหวังหรือบังคับให้ลูกบอกเล่าทุกเรื่องกับคนในครอบครัว โดยอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมของลูกแทน หากลูกมีท่าทางไม่สบายใจหรือกังวล แต่ไม่ได้พูดออกมาตามตรง พ่อ แม่อาจสอบถามสาเหตุและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา จะทำให้ลูกรู้สึกถึงความเอาใจใส่โดยไม่ถูกบังคับ

ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น
https://bit.ly/3rEZnPH


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท