Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

NON-BINARY คืออะไร


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-10-2022 08:53

Non-Binary คือ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender identity) หรือสำนึกทางเพศ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ 2 ขั้ว แบบชาย–หญิง ชายหญิงคือเพศที่ถูกกำหนดโดยสังคม เป็นขั้วตรงข้ามกัน ส่วน Non-Binary คือ บุคคลที่มีสำนึกทางเพศไม่ใช่หญิงหรือชาย หรือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหญิงตลอดเวลา หรือชายตลอดเวลา อาจจะผสมผสานระหว่าง 2 เพศ หรือไม่ได้รู้สึกว่าตนเป็นเพศไหนเลย เฉยๆ ไม่มีเพศ

ภาพประกอบเคส

Non-Binary คือ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender identity) หรือสำนึกทางเพศ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ 2 ขั้ว แบบชาย–หญิง ชายหญิงคือเพศที่ถูกกำหนดโดยสังคม เป็นขั้วตรงข้ามกัน ส่วน Non-Binary คือ บุคคลที่มีสำนึกทางเพศไม่ใช่หญิงหรือชาย หรือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหญิงตลอดเวลา หรือชายตลอดเวลา อาจจะผสมผสานระหว่าง 2 เพศ หรือไม่ได้รู้สึกว่าตนเป็นเพศไหนเลย เฉยๆ ไม่มีเพศ

สำหรับสังคมไทยการยอมรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เพศสภาพตามสำนึกของตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะทั้งเพศและรสนิยมทางเพศอาจดูแปลกสำหรับสังคมไทย ทำให้ความแตกต่างทางเพศเป็นสิ่งที่สังคมไม่ได้ยอมรับ กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต้องใช้ความกล้าและความมั่นใจอย่างมาก เพื่อให้ได้มีพื้นที่ในสังคม และผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดก็เรื่องงาน มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชายหญิงโดยกำเนิด

คนเรารับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตนเองจากอะไร? คำตอบคือ ไม่ใช่ร่างกาย แต่เป็นจิตใจ ไม่มีใครจะรู้ถึงจิตใจของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง เรารู้ดีที่สุดว่าเราเป็นเพศอะไร โดยปกติแล้วคนเรามักจะรับรู้ตัวตนของตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเพศแบบที่เราเป็นมีคำจำกัดความว่าอะไร บางทีคนเราไม่ได้สับสน เพียงแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นมันคืออะไรกันแน่ ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็น Non-Binary ได้ ถ้าภายในจิตใจมีส่วนที่เป็น Non-Binary และสามารถค้นหาจิตสำนึกและอัตลักษณ์ ค้นหาความเป็น Non-Binary ของตัวเองได้

Non-Binary ไม่จำเป็นต้องมีความรักกับใครได้ ไม่จำเป็นต้องรักเพศเดียวกันหรือคนละเพศได้ เลือกได้ว่าเราอยากเป็นเพศไหน ไม่ต้องอยู่ในกรอบของเพศหรือ Binary ได้ อยากจะแต่งตัวแบบไหนก็ย่อมได้ เช่นวันนี้อยากเป็นผู้หญิงก็แต่งไป หรืออยากแต่งเป็นผู้ชายก็ไม่ว่ากัน หรือเอาชุดแบบ Binary ไม่ผสมรวมกันก็ทำได้ ไม่มีกรอบ ไม่ปิดบังความคิด ไม่ปิดบังตัวตนที่เราอยากจะเป็น จะรักใครเพศไหนก็ไม่เกี่ยวกับอารมณ์หรือตัณหา

ที่มา : SPECTRUM พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน
https://bit.ly/3rYYSAl


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท