Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีสังเกตอาการ เด็กอายุ 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

14-03-2022 10:23

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19 ในเด็กช่วงอายุ 5-11 ปี รวมทั้งป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน จึงมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็ก ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและดุลยพินิจของแพทย์

ภาพประกอบเคส

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19 ในเด็กช่วงอายุ 5-11 ปี รวมทั้งป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน จึงมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็ก ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและดุลยพินิจของแพทย์

หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็ก ได้แก่

  • อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
  • อาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองเอรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ ภายใน 1-2 วัน ดังนั้น ก่อนการฉีดควรเตรียมตัวเด็กให้พร้อม รับประทานอาหารและน้ำตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ

หากเกิดอาการรุนแรงหลังรับวัคซีน ได้แก่ เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย ใจสั่น ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ปวดหัวรุนแรง อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้หรือซึม ไม่รู้สึกตัว ควรพบแพทย์ทันที เพื่อรักษาและติดตามอาการ

ข้อแนะนำ

หลังฉีดวัคซีน ผู้ปกครองควรดูแลไม่ให้บุตรหลานออกกำลังกาย ปีนป่าย วิ่ง ว่ายน้ำ หรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อย่างไรก็ตามหลังจากรับวัคซีนแล้วยังคงต้องให้เด็กล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตามหลักการทั่วไปของการป้องกันโรคโควิด19 เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ที่มา : กรมการแพทย์
https://bit.ly/3H4hrI8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท