Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โดนน้ำกรด ทำอย่างไรดี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

04-10-2022 10:03

โดนน้ำกรด ทำอย่างไรดี

ภาพประกอบเคส

  1. ตั้งสติ ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถเข้าช่วยเหลือได้หรือไม่ โทรสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ
  2. ตัดเสื้อผ้าบริเวณที่ถูกน้ำกรด สาดออก ควรใส่ถุงมือ หรือถุงพลาสติกเพื่อป้องกันตัวเอง
  3. ใช้กระดาษหรือผ้าชับน้ำกรดออกให้มากที่สุด ห้ามเช็ด เพราะอาจไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้
  4. ให้ใช้น้ำสะอาดปริมาณมาก ล้างในบริเวณที่ถูกน้ำกรดสาด ประมาณ 5 นาที ไม่ถูหรือขัด
  5. หากเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ห้ามใช้น้ำยาล้างตา
  6. ใช้ผ้าสะอาด หรือ ผ้าก๊อชปิดแผล
  7. นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีหรือรอรถพยาบาล

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท