Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เช็คอาการเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

04-10-2022 09:52

ตัวอย่างของอาการเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน มีทั้งหมด 10 ข้อ มาลองเช็คกัน หากใครเข้าข่ายมากกว่า 5 ข้อ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการโดยด่วน

ภาพประกอบเคส

ตัวอย่างของอาการเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน มีทั้งหมด 10 ข้อ มาลองเช็คกัน หากใครเข้าข่ายมากกว่า 5 ข้อ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการโดยด่วน

  1. รู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆ
  2. ปวดแน่นและจุกเสียดหน้าอกเป็นประจำ
  3. มีอาการชาตามปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้า
  4. กระหายน้ำบ่อยขึ้น
  5. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน
  6. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  7. มีอาการหิวบ่อยขึ้น
  8. ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัด
  9. มีปริมาณปัสสาวะมากและบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน
  10. ความดันโลหิตสูง

หากคุณมีอาการดังกล่าวมากกว่า 5 อาการขึ้นไป ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คโดยด่วน คุณอาจเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน

ที่มา : รายการพบหมอรามา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://bit.ly/3UTNm6l


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท