Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เหงือกบวมแค่ไหนควรไปพบทันตแพทย์


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

27-09-2022 12:49

เมื่อมีอาการเหงือกบวม กิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การพูดคุยย่อมถูกรบกวนอาจด้วยกลิ่นเหม็น ภาพลักษณ์ที่ไม่สวย (มีเลือดมีหนองไหล) หรือไปรบกวนการขยับปากทำให้พูดไม่ชัด ถ้าละเลยไม่ไปรับการรักษา ผลกระทบก็อาจจะเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้

ภาพประกอบเคส

เมื่อมีอาการเหงือกบวม กิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การพูดคุยย่อมถูกรบกวนอาจด้วยกลิ่นเหม็น ภาพลักษณ์ที่ไม่สวย (มีเลือดมีหนองไหล) หรือไปรบกวนการขยับปากทำให้พูดไม่ชัด ถ้าละเลยไม่ไปรับการรักษา ผลกระทบก็อาจจะเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้

อาการเหงือกบวมที่ควรไปพบทันตแพทย์

  1. เหงือกบวมจากผลข้างเคียงของยาประจำ การทำความสะอาดช่องปากให้ดี จะลดความรุนแรงของการบวมได้ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยา
  2. เหงือกบวมจากการระคายเคือง เช่น มีพื้นที่แหลมคมกัดกระแทกอยู่ประจำ
  3. เหงือกบวมจากโรคปริทันต์อักเสบ เกิดจากมีหินปูนสะสมในร่องเหงือกมากจนเหงือกอักเสบ บวมแดง หรือรุนแรงจนมีฟันโยก ฟันห่าง มีหนองไหล เคี้ยวอาหารลำบาก
  4. เหงือกบวมจากฝันตาย เช่นจากอุบัติเหตุกระแทก หรือมีฟันผุลึก มักบวม เป็นตุ่มบริเวณปลายรากมีเลือดมีหนองไหลออกมาเป็นพัก ๆ
  5. เหงือกบวมจากมะเร็ง มักมีลักษณะผิวขรุขระ คล้ายดอกกะหล่ำ บวมโตเร็ว ต้องรีบไปพบแพทย์

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3C8hEL8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท