Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีเลี่ยงสารเคมีรั่วในโรงงาน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

27-09-2022 12:41

จากกรณีเหตุการณ์สารเคมีโรงงานรั่วไหล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสาร Biphenyl และ Diphenyl Oxide เป็นสารกลุ่ม อะโรเมติกเบนซิน หากสัมผัสกับสารเคมีจะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจ กดระบบประสาทส่วนกลางและทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาการสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ส่วนผลจากการสัมผัสสะสมเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ภาพประกอบเคส

จากกรณีเหตุการณ์สารเคมีโรงงานรั่วไหล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสาร Biphenyl และ Diphenyl Oxide เป็นสารกลุ่ม อะโรเมติกเบนซิน หากสัมผัสกับสารเคมีจะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจ กดระบบประสาทส่วนกลางและทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาการสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ส่วนผลจากการสัมผัสสะสมเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

นอกจากนี้สารกลุ่มอะโรเมติกเบนซิน เป็นสารระเหยจึงสามารถแพร่กระจายไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟที่อยู่ห่างไกลได้ และได้รับพิษจากไอระเหยได้

หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี
กรณีสารเคมีรั่วไหลเมื่อสูดดมเข้าไปในขั้นแรกจะรู้สึกถึงกลิ่นสารเคมีนั้น และจะรู้สึกผิดปกติ ส่วนมากจะวิ่งหนีได้ทัน ยกเว้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ไม่มีกลิ่น ซึ่งบางโรงงานจะมีคำแนะนำเรื่องการทำงานและสารเคมีที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้รู้จักหลบหลีก และมีการซ้อมแผนอพยพ เพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าโรงงานที่ไม่มีการซ้อมแผน ผู้ปฏิบัติงานจะหนีกันคนละทิศละทางทำให้ไปปิดบังทางออก ไม่สามารถออกได้ หรือเบียดกัน จนทำให้หมดสติ

เมื่อเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังตนเองหลังหายใจสารเคมีจำนวนมาก คือ จะต้องแจ้งอาการให้แพทย์ทราบเป็นระยะ ถ้ามีอาการแสบคอหรือจมูกเกินกว่า 2 วัน มีอาการเดินเซ เวียนศีรษะไม่หาย หรือมีอาการหอบเหนื่อย แต่ที่สำคัญที่สุด คือจะต้องทราบเสมอว่าตนเองทำงานกับสารเคมีอะไร และเมื่อเกิดเหตุการณ์จะต้องรีบหนีให้ทันท่วงที

วิธีเลี่ยงสารเคมีรั่วในโรงงาน

สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

  1. ถ้ามีการสัมผัสทางผิวหนังและดวงตาอันก่อให้เกิดระคายเคืองควรล้างด้วยน้ำสะอาด การอาบน้ำ
  2. เสื้อผ้าหากปนเปื้อนให้ถอดออกทำความสะอาดด้วยการซักปกติ
  3. หากยังมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่นแสบจมูก ลำคอ สามารถล้างด้วยน้ำเกลือ หรือ กลั้วคอเพื่อลดอาการ
  4. หากมีอาการอื่นๆ ที่สงสัยว่าจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีรั่วในโรงงานให้ปรึกษาทีคลินิกมลพิษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองและรับคำแนะนำ

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/179045


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท